Menu

Terug naar Actualiteit >Langdurige droogte en hitte maakte maïs sneller (nood)rijp

Alle regio's

In normale omstandigheden begint maïs pas af te rijpen vanaf half augustus tot eind augustus. Dit jaar is er als gevolg van de droogte en de hoge temperaturen in heel wat regio’s nauwelijks sprake van een natuurlijk afrijpingsproces, meldt het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV).

Door de hoge temperaturen en het tekort aan regen verdroogt de maïsplant. Op heel wat percelen is er daardoor nauwelijks sprake van een kolf. Waar er wel een kolf is gevormd, is deze doorgaans maar voor deel gevuld wegens de gebrekkige bevruchting.  In sommige delen van het land (onder meer in Noord-Limburg) is intussen al aan de (nood)oogst begonnen.  

Voor het LCV volgen verschillende partners over Vlaanderen de afrijping van een viertal maïsrassen op.  De locatie Bocholt (PVL) is koploper. Daar behalade men al op 3 augustus drogestofgehaltes van boven de 30%. Ook op andere locaties is de maïsplant al droog voor de tijd van het jaar.

Hoe is de situatie in de rest van Vlaanderen? 

  • Waar er een kolf aanwezig is in de maïs, zit die nog volledig in een melkrijpstadium. In Tongeren zag men vorige week opkrullende bladeren, maar men denkt er zeker nog niet aan oogsten. In de regio Tongeren viel op 1 juni nog 60 liter neerslag, ook op 8 juni viel er nog 12 liter uit de lucht.
  • In Poperinge kreeg men op 27 juli af te rekenen met hevige neerslag in combinatie met hevige rukwinden. Doordat de wortels in de droge grond niet vastgeregend zitten, ziet men vrij veel legering. Sommige percelen lagen er platgewalsd bij.


Indien er een kolf aanwezig is en als die (deels) gevuld is, is wachten op afrijping ervan aangewezen om toch nog wat voederwaarde in de kuil te krijgen.

Is er geen kolf en staat de maïs lager dan 1 meter? Het LCV vraag te overwegen om de maïs te vernietigen in plaats van hakselkosten te betalen. Zaai in dit geval zo snel mogelijk een groenbedekker of gras in, als de omstandigheden het toelaten. 

De voorbije dagen kregen heel wat regio's de broodnodige neerslag. Het valt af te wachten of deze regen voor een kentering zorgt, en er toch sprake kan zijn van een enigszins normale afrijping en kolfvulling.