Landschapsparken West-Vlaanderen

17 september 2021
De burgemeesters van de Westhoek hebben dinsdag hun akkoord gegeven om een kandidatuur in te dienen als ‘landschapspark Westhoek’.

Dit akkoord bevat weliswaar een aantal eisen waarbij men de belangen van de landbouw probeert naar voren te schuiven.

Vanuit Boerenbond zijn we reeds sinds eind 2020 een duidelijk signaal aan het geven dat een landschapspark, zoals het nu voorlag, in de Westhoek niet thuishoort. Dit bleven we meerdere malen herhalen, via politieke gesprekken, het burgemeestersoverleg, lokale brieven … Na het overleg met minister Demir, enkele weken geleden, merkten we echter dat verschillende burgemeesters overstag begonnen te gaan. Ondanks het gebrek aan draagvlak werd de druk te groot voor de college’s. Vanuit Boerenbond betreuren we hoe het beslissingsproces de voorbije weken is gelopen en vinden we de aanpak van de minister in tegenstrijd met de doelstelling om vanuit lokaal draagvlak te vertrekken.

Niet enkel in de Westhoek werd een kandidatuur ingediend. Ook in Bulskampveld en het Zwin werd een traject opgestart. Sinds mei-juni waren we in deze gebieden betrokken bij constructieve gesprekken onder leiding van de provincie. Na de nodige bijsturing konden we hier tot een gemeenschappelijke streekvisie komen met de nodige garanties voor landbouwerkenning. Een duidelijk draagvlak en erkenning bij de diverse partners was hier aanwezig. Uiteindelijk werd voor deze landschapsparken geen voorwaardelijk engagement gegeven door de weinig vertrouwenswekkende aanpak in de Westhoek.

Ondertussen blijkt nu ook Natuurpunt een kandidatuur ingediend te hebben voor een nationaal park Brugs Polderland. Dit zonder overleg, zonder inspraak lokale en bovenlokale overheden en organisaties.

Meer info
Meer info krijg je bij onze consulenten

  • Michiel Van Robaeys (0475 51 73 15)
  • Astrid Deneire (0472 84 85 04)
  • Ann-Sophie Decroos (0476 25 81 85)