Menu

Landbouwstudie Landinrichting Groene Noordrand van start

Terug naar Actualiteit
Regio: 
In de uitwerking van het strategisch project Groene Noordrand wordt gewerkt aan een landinrichtingsplan voor dit gebied dat zich uitstrekt over Asse, Wemmel, Meise en Grimbergen.

Lien Vandebroeck, regioconsulent 

Een landinrichtingsplan heeft tot doel om de verschillende openruimtefuncties te versterken en waar mogelijk beter op elkaar af te stemmen en resulteert in een reeks maatregelen die op het terrein zullen worden uitgevoerd. Om in beeld te brengen wat de vragen en noden van de landbouwers in dit gebied zijn, voert VLM momenteel een landbouwstudie uit.

Landbouwstudie, wat is dat?

De landbouwstudie levert de input voor het landinrichtingsplan vanuit de landbouwsector. Met deze studie gaat VLM na welke maatregelen (verbeteren van landbouwwegen, mogelijkheden verbeteren landbouwstructuur, erosiemaatregelen …) haalbaar en gewenst zijn voor de landbouwsector in dit gebied. Voor de landbouwstudie zullen medewerkers van VLM gesprekken voeren met de landbouwers uit de geselecteerde kouters: Potaarde, Kraaienberg-Paalveld en Priesterlindeveld. Lieve Borremans, landbouweconoom bij VLM, is verantwoordelijk voor deze landbouwstudie.

Hoe gaat het dan verder?

Met onder andere de input vanuit de landbouwstudie zal VLM in de loop van 2021 werken aan het ontwerp van landinrichtingsplan. Daarna wordt het ontwerp-inrichtingsplan voorgelegd aan de planbegeleidingsgroep (waarin Boerenbond vertegenwoordigd is door Lien Vandebroeck) nadien volgt nog een openbaar onderzoek en moet het plan goedgekeurd worden door de minister. De planning is om in 2024, na het verkrijgen van eventuele vergunningen, te starten met de eerste werken op het terrein.

Meer informatie

Regio: