Landbouworganisaties voeren actie tegen PRUP Recht naar Zee

Al enkele jaren is er op het grondgebied van Middelkerke sprake van een nieuwe toeristische ontsluiting van de badstad. Deze nieuwe weg moet het verkeer komende van de E40 langs Slijpe leiden naar de kust en onder meer naar de randparking Westendelaan. Het plan moet een oplossing bieden voor het (sporadisch) stilstaand verkeer ter hoogte van de Slijpebrug en de verkeersleefbaarheid van de Spermaliestraat verhogen. Beide problemen stellen zich enkel in het weekend tijdens drukke toeristische periodes. De provincie West-Vlaanderen agendeerde het dossier tijdens de provincieraad van 28 maart.

Actie

“Wij blijven van mening dat dit PRUP een inname van open ruimte voorziet dat maatschappelijk niet langer te verantwoorden valt. Het is niet meer van deze tijd om 18 ha open ruimte op te offeren vanwege een problematiek die zich zeer lokaal en bovenal seizoensgebonden manifesteert”, stelt Boerenbondconsulent Michiel Van Robaeys. 

Boerenbond, Groene Kring en ABS vatten daarom post aan de ingang van het provinciehuis in Brugge. Geflankeerd door vier tractoren werden alle aankomende provincieraadsleden aangesproken en kregen ze een flyer toegestoken. De flyer en brief riepen de provincieraadsleden op om niet te stemmen voor een voorlopige vaststelling van dit PRUP. De aanwezige land- en tuinbouwers voerden erna stil protest van op de publiekstribune en volgden de stemming van nabij mee. De landbouworganisaties zijn ervan overtuigd dat het probleem in de Spermaliestraat moet worden aangepakt, maar zonder daarom zo ruimteverslindend te zijn.