dfd

Landbouwminister Brouns roept op om bezwaarschriften in te dienen

20 mei 2022

Jo Brouns, de nieuwe Vlaams minister voor Landbouw, opende officieel de Agridagen in Ravels. Zijn eerste grote publiek optreden als kersverse landbouwminister was voor de organisatoren dan ook een extra opsteker. Die opening kon daardoor op een nog grotere belangstelling rekenen. Minister Brouns riep onder meer op om bezwaarschriften in openbaar onderzoek PAS in te dienen. Tijdens de rondgang met alle prominenten bezocht hij ook de stand van Boerenbond. 

Het is een traditie dat op de eerste dag van de Agridagen in Ravels een rist prominenten en alle kernspelers uit de brede land-, tuinbouw en agrovoedingssector afspraak hebben op de officiële opening in de seminarieruimte op de terreinen van Weelde Depot. Want de Agridagen zijn intussen uitgegroeid tot het netwerkevenement voor de veehouderij. Ook de mechanisatie op erfniveau springt er heel nadrukkelijk uit.

Voor Jo Brouns, die woensdag de eed als nieuwe minister in de Vlaamse regering aflegde én onder meer de landbouwbevoegdheden van minister Hilde Crevits overnam, was het de eerste grote kennismaking met de land- en tuinbouwsector in zijn nieuwe functie.

In zijn toespraak brak Vlaams minister Jo Brouns een lans voor de Vlaamse land- en tuinbouw. "De zorgen in de sector zijn nooit zo groot geweest als vandaag. Het is belangrijk om elkaar vast te houden én niet los te laten. We moeten als politici luisteren naar de zorgen die er zijn."

"Het Turnhouts Vennengebied, waar we we nu zijn, is bijzonder kwetsbaar in de huidige context. Ik besef heel goed dat de conceptnota binnenkwam. We hebben een grote uitdaging en nemen onze verantwoordelijkheid. Het openbaar onderzoek is in deze context zeer, zeer belangrijk. Het is belangrijk dat alle zorgen en suggesties kenbaar worden gemaakt. Dat we er ernstig kunnen naar kijken en dat die correct worden beoordeeld. We moeten komen tot een sterk, rechtszeker en robuust kader die de toekomst van onze land- en tuinbouw veilig stelt."

"Er zijn voorbeelden die ons bereiken die aantonen dat in die context een en ander moet worden bekeken. Het is belangrijk om het doel voor ogen te houden: een duurzame toekomst. Duurzaam voor onze omgeving en duurzaam voor jonge boeren. We moeten veel meer waardering uitspreken voor de sector. De voorbije tijd was er vaak te weinig respect voor onze land- en tuinbouwers."

"De waardering voor de sector is belangrijk in functie van een toekomstig en rendabel verdienmodel. Ik wil de eerste ambassadeur van de sector zijn. Ik ben echter geen negationist, er zijn problemen die moeten worden aangepakt. Maar dat moet dan wel op een correcte manier verlopen."

Minister Brouns verwees ook uitdrukkelijk naar emissiearme technieken om uitstoot te reduceren. "We moeten zo vlug mogelijk een comité hebben die dat valideert." Voor land- en tuinbouwers is het dan ook ontzettend belangrijk om hun impactscore kritisch te bekijken.

Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond, vroeg aan de beleidsmakers, zowel Vlaams als federaal, onder andere méér respect. "Land- en tuinbouwers werken elke dag bijzonder hard en verdienen dan ook alle steun. We mogen niet vergeten dat de gemiddelde leeftijd van onze Vlaamse land- en tuinbouwers boven de 55 jaar is en slechts iets meer dan 10% een opvolger heeft."

dsds
dfd
dfd
dcd

Tijdens de rondgang werd Vlaams landbouwminister Jo Brouns onder meer ook aangeklampt door verontruste varkenshouders. Ze legden hem haarfijn uit wat hun bezorgdheden zijn. Uiteraard is de PAS-problematiek vandaag het belangrijkste en het meest heikele dossier. Land- en tuinbouwers gaan niet akkoord met het voorliggend PAS-ontwerp. Het is en blijft een zware mokerslag voor de hele sector.

Het was tijdens de rondgang opvallend dat minister Jo Brouns heel veel tijd nam om naar zoveel mogelijk land- en tuinbouwers te luisteren. Ook een ruime delegatie van landbouwers uit het Turnhouts Vennengebied, één van de maatwerkgebieden die bijzonder zwaar wordt getroffen, was aanwezig en interpelleerde de minister over wat hen zo dwars zit. Ook zij zijn zwaar misnoegd over wat momenteel op de PAS-tafel ligt. 

Bron: Lieven Vancoillie/Ivan De Clercq.

Foto's: Boerenbond.