njnj

Landbouwers voeren actie tegen PAS aan gemeentehuis van Nazareth

23 mei 2022

Voor het gemeentehuis van Nazareth voerden landbouwers maandag 23 mei actie tegen het PAS.

De actie was georganiseerd door de plaatselijke bedrijfsgilde. Een twintigtal landbouwers nam deel aan de actie, die gericht was tegen het onaanvaardbaar PAS-ontwerp. Dat gebeurde voor de bijeenkomst van het college van burgemeester en schepenen.

Met hun actie hopen de landbouwers dat ook de gemeente Nazareth het PAS-ontwerp ernstig bekijkt en tijdens het lopend openbaar onderzoek de steun verleent aan de vele en grote bezorgdheden van de landbouwers, ook in deze regio.