Landbouwers leggen in reductie CIPC bijna perfect rapport voor

13 september 2022
In 95% van de genomen stalen werd geen CIPC gedetecteerd. Dat is een heel mooi resultaat en de verdienste van elke boer.