Menu

Doe mee aan de enquête over erosiebestrijding

Terug naar Actualiteit
Sector: 

Je kunt op het e-loket tot 1 december deelnemen aan een enquête over de uitvoering van de randvoorwaarde ‘Erosiebestrijding’. Het departement Landbouw en Visserij wil nagaan of de maatregelpakketten voldoende flexibel zijn en of de maatregelen ook effectief erosie bestrijden.

Voor de uitvoering van de randvoorwaarde in verband met erosiebestrijding kan je kiezen uit maatregelen die ingedeeld zijn in pakketten. Op deze manier kan je jouw expertise inzetten en maximaal inspelen op de specifieke omstandigheden van jouw land- en tuinbouwbedrijf. Om deze randvoorwaarde op een kwaliteitsvolle manier te kunnen evalueren, is jouw ervaring en expertise erg waardevol. Daarom vraagt het departement Landbouw en Visserij aan alle landbouwers met (zeer) hoog erosiegevoelige percelen om deze enquête zeker in te vullen. Er wordt gevraagd om de erosiebestrijdende maatregelen te vermelden voor tien percelen. De individuele resultaten worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt in het kader van dit onderzoek.

De enquête is beschikbaar op het e-loket tot 1 december. Sommige gegevens van de zeer (hoog) erosiegevoelige percelen zijn al vooraf ingevuld, wat het invullen gemakkelijker maakt. Je hoeft er slechts enkele minuten voor uit te trekken.

De bevraging is beschikbaar op het e-loket tot 1 december

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: