Menu

Landbouw verbeteren met technologie?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Nog tot 24 december kunnen landbouwers in alle 28 lidstaten van de Europese Unie hun mening geven over precisielandbouwtechnologieën, ongeacht of ze die zelf ook toepassen. De enquête moet een totaalbeeld opleveren van de kennis over deze technologieën en de mate waarin ze geaccepteerd zijn gebruikt worden.

Precisielandbouw is een geïntegreerd landbouwsysteem dat erop is gericht de landbouwproductie in efficiënter, productiever en winstgevender te maken en tegelijkertijd de ongewenste milieueffecten van de land- en tuinbouw zo veel mogelijk te beperken. Precisielandbouwtechnologieën kunnen ertoe bijdragen dat landbouwbedrijven economisch, maatschappelijk en ecologisch beter gaan presteren. We denken hier bijvoorbeeld aan het gebruik van informatietechnologie, plaatsbepaling met satelliet, teledetectie en het verzamelen van gegevens dicht bij de bodem, die ook de uitvoering van de werkzaamheden efficiënter kunnen maken en de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren.

Tegelijk met deze enquête vinden soortgelijke enquêtes plaats bij bedrijven in de machinebouwsector en bij overheidsinstanties.

De enquête wordt onder meer georganiseerd door de Europese koepel van landbouworganisaties Copa-Cogeca, het Europese netwerk CEMA, DG Agri van de Europese Commissie, het Europees bureau voor statistiek Eurostat en het Europees Milieu-agentschap.

>> Deelnemen aan de enquête

Deel deze pagina: