Land- en tuinbouwers betogen in Ranst tegen verkeersingrepen

22 april 2022

Vrijdagmiddag voerden lokale landbouwers uit Ranst een actie aan de rotonde van de Ranstsesteenweg en de Van den Nestlaan. De actie was een stille betoging om een aantal mobiliteitsingrepen aan te kaarten. Met deze actie willen de land- en tuinbouwers hun ontgoocheling uitdrukken over deze verkeersingrepen, die het hen erg moeilijk maken in hun bedrijfsvoering.

De voorbije maanden hadden er in Ranst een aantal verkeersingrepen plaats. In bepaalde straten werd bijvoorbeeld een verbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton en eenrichtingsverkeer ingevoerd en een aantal straten kreeg een knip.

Ingrepen gaan ten koste van de bedrijfsvoering

Dit is slechts een greep uit de vele ingrepen. De land- en tuinbouwsector draagt verkeersveiligheid altijd hoog in het vaandel en vindt het heel goed dat de gemeente hier actie in onderneemt maar niet ten koste van de landbouwbedrijfsvoering van de vele bedrijven in de gemeente.

peer
appel

De land- en tuinbouwsector krijgt het, net zoals vele andere sectoren en huishoudens, zwaar te verduren.

De hoge energie- en brandstofprijzen en het zeer prangende stikstofdossier waardoor de Ranstse landbouwers heel hard getroffen worden maken het de sector niet gemakkelijk. De nieuwe verkeersingrepen doen er, met de voorjaarswerken voor de deur, nog een schepje bovenop.

Levensgrote peer en appel als symbool voor de gemeente

Ranst staat bekend als een gemeente waarin de fruitteelt en de bijbehorende fruitboomgaarden, mooie akkers en prachtige land- en tuinbouwbedrijven een vaste waarde zijn.

Zo pronken er op het rondpunt van de Ranstsesteenweg en de Van den Nestlaan een levensgrote peer en appel, als symbool voor de gemeente.

Toch staan deze bedrijven op dit moment onder druk door de vele extra kilometers die er afgelegd moeten worden en de nieuwe onveilige situaties waarin de boeren en tuinders zich vandaag bevinden.

De land- en tuinbouwers uit de gemeente staken daarom de appel en peer in een zwart plastic jasje. Een stille, maar oprechte actie zonder landbouwvoertuigen.

Bron: Boerenbond