Menu

Land- en tuinbouw is topper in duaal leren

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
In het laatste landbouwpraatje ontving Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits.

Hilde Crevits, vice-minister-president en Vlaams minister van Onderwijs mocht de reeks landbouwpraatjes op de Boerenbondstand afsluiten en had zondagmiddag een gesprek met voorzitter Sonja De Becker. De toekomst van (landbouw)onderwijs stond centraal in dit praatje, maar ook de druk op de open ruimte in Vlaanderen en de nakende verkiezingen van mei werden niet geschuwd.

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker stak van wal met een duidelijke verwachting voor de toekomst van het Vlaamse onderwijs: “Het is van cruciaal belang dat het onderwijs voldoende goed opgeleide arbeidskrachten en bedrijfsleiders aflevert, en daarom is het belangrijk dat land- en tuinbouw zijn eigen plaats blijft behouden in het aanbod van studierichtingen en niet tussen de mazen van het net verdwijnt.” Een bezorgdheid die niet in dovemans oren is gevallen, want bij de hervorming van het secundair onderwijs is land- en tuinbouw nog steeds een apart domein. “Daarnaast werd HBO5 op poten gezet, een beroepsrichting op hogeschoolniveau die vanaf volgend jaar al in Vives Roeselare en de Hogeschool van Geel zal worden aangeboden. Deze onderwijsvorm moet inspelen op de vraag naar technisch geschoolde werknemers in de land- en tuinbouw die niet noodzakelijk nood hebben aan een managementopleiding. In deze lichte bachelor zal er vooral aandacht zijn voor technische kennis. We bekijken nu samen met de scholen en leerlingen wat er nodig is om dit zo goed mogelijk aan te pakken.”

Leren werken met cijfers

En die leerlingen geven aan dat ook economisch gerichte opleidingen voor hen waardevol zijn. Minister Hilde Crevits gaf het voorbeeld van haar eigen studerende dochter die in haar universitaire opleiding slechts een keuzevak had dat betrekking had op ondernemen. “Als we sterke ondernemers willen moeten we hen hierin begeleiden, en dus ook op vlak van bedrijfsbeheer, management en economie.” De Boerenbondvoorzitter gaf mee dat de nieuwe managementtool Focus die recent werd gelanceerd hier perfect op inspeelt en een rol kan spelen in het vergemakkelijken van werken met cijfers op bedrijfsniveau.

Druk op open ruimte

Over naar een ander thema dat hoog op de agenda staat: de druk op de Vlaamse open ruimte. Minister Crevits gaf toe dat er ook in de politiek nog verschillende meningen bestaan over wat er daar nu precies onder verstaan wordt. “Landbouwers creëren en onderhouden voor een groot deel mee de open ruimte, en dat mogen we niet vergeten. Het tegenover elkaar plaatsen van natuur en landbouw heeft geeft geen zin, beide hebben hun waarde. De stemmen die vandaag opgaan om de provinciale besturen af te schaffen, steun ik dan ook absoluut niet want zij hebben onder andere voor de landbouw een enorme waarde.”

De minister gaf toe dat de uitdagingen in de sector enorm zijn, denk maar aan het klimaat of de exportgerichte landbouw die in vraag wordt gesteld. “Wat ons betreft is er geen twijfel mogelijk: we mogen niet afhankelijk worden van voedselimport en moeten het enorme aantal jobs dat de agrovoedselketen in Vlaanderen biedt beschermen. We hopen dan ook dat de verkiezingen van mei positief zijn voor onze partij en we kunnen meeschrijven aan het volgende regeerakkoord. En indien we die kans krijgen, zouden we opnieuw graag en minister van Landbouw leveren.”

Net als de vorige gasten kreeg ook Hilde Crevits een kistje Vlaamse witloof mee naar huis. Haar echtgenoot stond thuis alvast te popelen om die te verwerken in een Vlaamse klassieker: witloof in hespenrolletjes.

Wil je alle landbouwpraatjes graag eens herbekijken?
Je vindt ze via www.facebook.com/boerenbond