Label voor dierenwelzijn biedt mogelijkheden voor differentiatie

Vlaams minister Ben Weyts kondigde in een persbericht de organisatie van “een centraal label voor dierenwelzijn” aan.

Het ‘Beter voor dieren’-label werd opgericht door de vzw ‘Vereniging voor de Bevordering van het Welzijn van Landbouwhuisdieren’ en biedt een antwoord op de vraag van Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor dierenwelzijn, om dierenwelzijnsinspanningen van de Belgische productieketen zichtbaar te maken voor de consument via labeling.  De verschillende schakels van de dierlijke productieketen, vertegenwoordigd in het ketenoverleg, hebben de voorbije maanden meegewerkt aan de uitwerking van een operationele structuur voor het beheer van het label.

Volgens het ketenoverleg (Boerenbond, ABS, Febev en Comeos) beantwoordt het voorliggende concept van een keurmerk aan een aantal maatschappelijke uitdagingen waarvoor de veehouderij staat.  Het dierenwelzijnslabel ‘Beter voor dieren’ wil de consument op een wetenschappelijk onderbouwde manier meer inzicht geven in de inspanningen die gebeuren op vlak van dierenwelzijn doorheen de productieketen vanaf de boerderij tot op je bord.

Mogelijkheid tot extra waardecreatie

Veehouders en andere schakels uit de keten zien met de invoering van het label de mogelijkheid tot extra waardecreatie. Dit is noodzakelijk om de meerkosten en het extra werk te dekken die de bijkomende eisen met zich meebrengen. Hiervoor wordt er gewerkt met een score-systeem op drie niveaus. Het label maakt deze inspanningen zichtbaar op verpakkingen waardoor een hogere prijs voor het product verkregen kan worden.

Het  dierenwelzijnslabel bouwt verder op het bestaande instrumentarium inzake borging, controle en certificatie van de diverse kwaliteitssystemen binnen de productieketens. Hierbij wordt er ingespeeld op de Europese oproep om werk te maken van initiatieven die inspanningen op vlak van dierenwelzijn stimuleren. Voor het ketenoverleg is het belangrijk dat dit label bijdraagt tot de creatie van een gelijk speelveld. Dit betekent concreet dat het label nationaal uitgerold wordt en dat er maximaal rekening gehouden wordt met de noodzakelijke internationale uitwisselbaarheid, zodat markttoegang in de buurlanden ook gegarandeerd is.

Bron: Boerenbond.