Menu

Laagpathogene vogelgriep in Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Stand van zaken: laagpathogene vogelgriep in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Bron: OIE, WUR

 

In Nederland werd deze herfst tijdens de routinescreening het vogelgriepvirus type H6 aangetroffen. In tegenstelling tot de H3 variant die in België rondwaarde, is deze variant effectief laagpathogeen, d.w.z. de dieren vertonen geen tot zeer milde symptomen. Bij kalkoenen, die gevoeliger zijn voor vogelgriep, is er sprake van een verhoogde uitval. Ondertussen gaat het over 20 pluimveebedrijven (vooral leghennen) in 6 provincies. Het H6 type staat niet op de lijst van de te bestrijden ziektes van de Werelddiergezondheidorganisatie of OIE, en dus worden er geen dieren geruimd of beperkingen opgelegd. Bij enkele bedrijven is het virus verder getypeerd tot H6N2, H6N8 en H6N1. De griepexperten roepen de pluimveehouders wel op tot waakzaamheid, omdat deze griepvirussen niet stabiel zijn en omwille van wat er gebeurd is in België.

In het Verenigd Koninkrijk is deze week een bedrijf met 27 000 moederdieren geruimd na de ontdekking van een besmetting met vogelgriep type H5. Het bedrijf bevindt zich in Athelington bij Eye, in Suffolk, dicht tegen de oostkust. De aangetroffen stam zou laagpathogeen zijn, en dus weinig sterfte veroorzaken. Dit type griep H5 heeft echter een relatief laag risico op mutatie naar een hoogpathogeen virus, of op mutatie naar een virus besmettelijk voor mensen. Er is dus een bestrijdingsplicht. In een straal van 1 km rond het getroffen bedrijf geldt een verzamelverbod, transportverbod en ophokplicht voor pluimvee en duiven.

Het H5 type werd in oktober ook nog aangetroffen tijdens een routineonderzoek in midden-Frankrijk, in Marolle en Solonge, in een eendenbedrijf met buitenbeloop. De eenden hadden geen klinische symptomen; er was geen sterfte. Alle 2600 dieren werden geruimd. Er werden tot op heden geen andere haarden gevonden.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: