Menu

Laagpathogene vogelgriep op legbedrijf

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Er gaan momenteel geruchten dat er vogelgriep zou zijn vastgesteld in ons land. De oorzaak van deze geruchten is vermoedelijk het onderzoek dat de afgelopen weken heeft plaatsgevonden op een legbedrijf waar een verhoogde sterfte was vastgesteld in de toom. Bij het onderzoek is de aanwezigheid van een AI-virus van het type H3 vastgesteld. Er zijn, conform de regelgeving, geen maatregelen opgelegd.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke veredeling, Studiedienst Boerenbond

Ook in Nederland zijn er de laatste tijd een aantal besmettingen vastgesteld met laag pathogene vogelgriep. Het gaat dan over uiteenlopende types. Het is dan ook belangrijk om de bioveiligheidseisen maximaal te blijven aanhouden, zodat de ziekte niet in de stallen binnensluipt.

Het Federaal Voedselagentschap FAVV geeft onderstaande info:

  • Hetzelfde virus was eerder dit jaar al aangetroffen op hetzelfde bedrijf als een toevallige bevinding in het kader van de monitoring van het FAVV in de pluimveesector. Er werd daarbij geen enkel klinisch probleem vastgesteld.
  • Er is op dit ogenblik geen enkele reden om aan te nemen dat dit H3-virus verantwoordelijk is voor de klinische problemen en de sterfte op het bedrijf de afgelopen weken. H3-virussen zijn van nature laagpathogene virussen. Er is wereldwijd nog nooit een probleem gemeld met een infectie van dergelijk H3-virus. Uiteraard kan zo’n laagpathogeen virus steeds als co-infectie bijdragen aan het ziektebeeld en de klinische problemen van een andere pathogeen versterken. Dit heeft mogelijk op het betrokken bedrijf een rol gespeeld wat betreft de sterfte. 

Vanuit wettelijk oogpunt is de wetgeving erg duidelijk wanneer er maatregelen moeten worden genomen. Dit is zo bij:

  • H5 en H7 stammen, ongeacht of ze LPAI of HPAI zijn,
  • Alle stammen met HPAI-karakter, dit wil in technische termen zeggen een pathogeniciteitsindex van meer dan 1,2.

Er worden dus geen maatregelen opgelegd in het kader van andere stammen met een laagpathogeen karakter, net zoals er voor sommige andere pluimveeziekten evenmin specifieke maatregelen genomen worden.

Dergelijke andere AI-virussen (aviaire influenza) spelen in principe ook geen rol wat betreft de certificering voor handelsdoeleinden en het aantreffen ervan is als dusdanig ook niet aangifteplichtig.

Deel deze pagina: