Menu

Kunnen we de Kempische opmars van het everzwijn stoppen?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Het oosten van het land blijft strijd voeren tegen everzwijnschade. Door de komst van de Afrikaanse Varkenspest kreeg dit thema meer belangstelling, maar in het noordoosten van de provincie Antwerpen blijft de schade aanhouden. Tijd voor een stand van zaken.

Michiel Sels, regioconsulent Boerenbond

Afschotcijfers lijken gunstig

Op de website van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (grofwildjacht.inbo.be) staan de laatste afschotcijfers per gemeente. Het gaat wel enkel over afschot en niet over waarnemingen. Op de grafieken lijkt het of het reeds gevoerde beleid zijn werk doet, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. We hebben geen zicht op schadecijfers omdat er meer op gemeentelijk niveau wordt vastgelegd, maar de cijfers lijken te stagneren. We zijn dus op de goede weg, maar stagneren betekent nog niet dat we er vanaf zijn. We moeten ons blijven inzetten om de schade van land- en tuinbouw naar nul te brengen. Het verdrijven van het zwijn uit de regio lijkt voor ons de enige mogelijke oplossing hiervoor. Daarom kiezen wij voor een nultolerantie.

Niet akkoord met doelstellingen

De strijd tegen het everzwijn wordt op meerdere fronten gevoerd, namelijk Vlaams, faunabeheerzone (FBZ) en op WBE-niveau (lokaal). In het jaarlijks overleg van FBZ 5 (zone aan de noordkant van de as Antwerpen-Ham) zijn we dit jaar, met de verschillende vertegenwoordigers van landbouw, jacht en natuur, niet tot een overeenkomst gekomen. Als landbouwsector hameren we op een nultolerantie, een gegeven waar anderen niet achter kunnen staan. Er is wel consensus over de maatregelen, zo blijven de drukjachten in Arendonk, Postel en Ravels mogelijk. Zoals voorgaande jaren wordt het overleg op WBE-niveau opgestart. Pas op dit niveau zullen doelstellingen moeten worden bekrachtigd.

Meld je schade

Als je een everzwijn en/of schade waarneemt, is het belangrijk dat je dit meldt. Dit doe je bij je jager, maar ook bij het meldpunt voor wildschade. Dit kan via het e-loket Fauna en Flora op de website van ANB of, in sommige gevallen, via de gemeente. Foto’s en exacte locatie van de schade zijn een pluspunt. Weet je niet zeker of je gemeente dergelijk meldpunt heeft, bel dan even met de milieudienst. Goed onderbouwd cijfermateriaal geeft een duidelijk signaal naar de beleidsmakers voor het nemen van extra maatregelen. Momenteel is het hierrond nog stil, maar als de lijst met schade blijft groeien, kunnen ze dit niet meer weerleggen. Meldingen zijn dus zeker geen parels voor de zwijnen.

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Sector: 
Thema: