De regering heeft een aantal maatregelen genomen om in 2021 het binnenlands arbeidsaanbod te versterken.