Menu

Krijgt de fruitsector 100 dagen seizoenarbeid dit jaar?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
In de sociale onderhandelingen 2019 -2020 heeft Boerenbond met de vakbonden een akkoord bereikt over een verruiming van de seizoenregeling voor het hardfruit.

Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken Boerenbond

Iedereen weet dat er in de tuinbouwsector 65 dagen seizoenarbeid kunnen verricht worden. We hebben in het verleden omwille van de zeer specifieke situatie voor de witloofteelt en de champignonsector een akkoord kunnen bereiken over 100 dagen seizoenarbeid, weliswaar onder bepaalde voorwaarden en mits een individuele aanvraag. In de fruitsector wordt er reeds enkele jaren gevraagd naar een verruiming van de seizoenregeling. In 2017 zijn wij daar niet in geslaagd omdat er in die periode ook een aantal belangrijke vereenvoudigingen zijn aanvaard in het kader van het Plan Eerlijke Concurrentie. Op dat ogenblik was er in het sociaal overleg geen consensus over een aanpassing van  de seizoenregeling. De laatste jaren heeft de fruitteelt het vrij hard te verduren: er is nog steeds het exportverbod van peren en appels naar Rusland. In 2017 hebben heel wat bedrijven vorstschade geleden en in de warme zomer van 2018 is er veel schade geweest door de droogte. In 2019 is de hardfruitsector door de federale minister van Landbouw erkend als sector in crisis. Hierdoor is er op individuele aanvraag een vrijstelling mogelijk van de sociale bijdragen als zelfstandige. In de sociale onderhandelingen 2019 -2020 heeft Boerenbond met de vakbonden een akkoord bereikt over een verruiming van de seizoenregeling voor het hardfruit. Om aanspraak te kunnen maken op deze nieuwe regeling zal een bedrijf een aanvraag moeten doen en zich er ook toe verbinden om de sociale regelgeving correct toe te passen, geen sociale dumping toe te laten, geen gebruik te maken van schijnzelfstandigheid, geen oneigenlijke detachering toe te passen, enz… . De werkgever die een aanvraag doet, dient zich er ook toe te verbinden om het aantal reguliere werknemers op het niveau te houden van de vier kwartalen van het voorgaande kalenderjaar. Wanneer de sociale partners een aanvraag goedkeuren, zal dit fruitbedrijf voor 33% van het aantal seizoenwerknemers dat het tewerkstelde in het voorgaande jaar, gebruik kunnen maken van 100 dagen seizoenarbeid. Er gebeurt nadien ook steeds een opvolging over de toepassing in de praktijk van de nieuwe regeling.   

Wat betekent dit nu concreet voor de fruitteelt ?

We stellen vast dat de fruitteelt heel wat seizoenwerknemers nodig heeft tijdens de pluk. De Conférence-peer moet immers op een 3-tal weken geplukt worden, daarna volgen nog de appels. Maar ook in de rest van het jaar zijn er heel wat werkzaamheden die met seizoenarbeid worden uitgevoerd zoals dunnen van fruit, sorteren en snoeien. Het was de vraag van sector om voor een gedeelte van het personeel over méér dagen te kunnen beschikken. De regeling waarover wij een akkoord bereikt hebben is evenwel op dit ogenblik nog niet van toepassing! Er moet eerst een aanpassing komen van de wetgeving. Boerenbond dringt aan op een spoedige implementatie van de overeengekomen aanpassingen zodat de hardfruitsector reeds het komende groeiseizoen gebruik kan maken van de verruimde regeling. We houden u via de verschillende communicatiekanalen op de hoogte wanneer de wet goedgekeurd is.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: