Krap marktaanbod voor pluimvee maar goede vraag

22 maart 2022

Het aanbod van levende kippen is krap en de vraag is behoorlijk. Door de vogelgriepsituatie in Nederland is de aanvoer naar de slachthuizen er verstoord en dat zorgt voor extra vraag naar kippen vanuit de Nederlandse slachterijen. Ook is er momenteel in de Franse Vendée een grote vogelgriepuitbraak in verschillende braadkippenbedrijven. Daardoor zal er eveneens meer vraag naar pluimveevlees vanuit Frankrijk komen. Tevens is er sinds de oorlog in Oekraïne geen invoer meer van pluimveevlees vanuit dat land en ook uit Polen komt er weinig of geen kippenvlees meer onze richting uit. De snel stijgende veevoederkosten zijn echter een grote zorg en zetten een rem op de rentabiliteit. Er wordt dan ook gehoopt dat de braadkippenprijzen de stijging van de veevoederkost verder kunnen volgen. Voor de komende periode wordt verwacht dat de marktsituatie zich zal bestendigen.

Pluimveegrafiek
eiergrafiek

Eieren | Stijgende prijzen

Verrijktekooi-eieren. De vraag naar eieren vanuit de industrie loopt behoorlijk. Door de vogelgriep zijn verschillende legbedrijven in de EU de afgelopen weken geruimd. Tegelijk is er meer vraag naar eieren vanuit Polen als gevolg van de vluchtelingenstroom. Feit is wel dat de noteringen voor industrie-eieren leidend zijn in de prijsvorming en de scharrelnoteringen verder meetrekken. Afgaande op het toekomstige aanbod moet het mogelijk zijn dat de noteringen verder stappen voorwaarts kunnen zetten.

Scharreleieren. De prijzen van de scharreleieren stijgen verder onder impuls van de verrijktekooinoteringen. Wel stijgen de noteringen niet boven deze van de verwerkingseieren, wat te maken heeft met de contracten die de eierhandel afgesloten heeft met de distributie. Het aanbod daalt verder, terwijl de vraag naar eieren goed is. Op korte termijn worden verder stijgende scharrelnoteringen verwacht.