Menu

Terug naar Actualiteit >Koning Filip heeft bijzondere aandacht voor landbouwonderwijs

Alle sectoren

Koning Filip was dinsdagochtend op bezoek bij de scholengroep Sint-Rembert in Torhout. Hij had er speciale aandacht voor de aansluiting van het onderwijs, ook het land- en tuinbouwonderwijs, bij het werkveld. Het staatshoofd praatte met de leerlingen en bezocht de schoolhoeve.

Koning Filip hulde zich in een 'hygiënisch verantwoord' wit pak en trok mee de varkensstal in. Nadien kreeg hij uitleg bij de kalfjes en het witblauw vleesvee. Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits, zelf titelvoerend burgemeester in Torhout, was zeer tevreden met het bezoek en de aandacht van de koning voor het werkplekleren of duaal leren. De school in Torhout start in september met deze onderwijsvorm.

Boerenbond is een sterke voorstander van dit werkplekleren en hoopt dat het ook in het land- en tuinbouwonderwijs uitbreiding zal kennen – gelet op het belang voor de sector. Vooralsnog nemen een tweetal landbouwscholen in Vlaanderen deel aan een proefproject in de richting Groenbeheer. Onderwijs goed afstemmen op het werkveld was immers de doelstelling van het bezoek van de koning. Vandaar ook zijn interesse in de schoolhoeve waar studenten van het tweede en derde jaar middelbaar onderwijs onderricht krijgen. Nadien leren zij het werkveld kennen tijdens hun stages.

Na zijn bezoek aan de scholen de schoolhoeve vertrok de koning naar Westrozebeke voor een bedrijfsbezoek aan Greenyard Frozen. Hij zag er de verwerking van de groenten uit de streek tot diepvriesgroenten, meteen een voorbeeld van een werkplek waar leerlingen van onder meer de richting Voeding terechtkomen.

  • Koning Filip in gesprek met Hilde Crevits, titelvoerend burgemeester van Torhout.

  • De koning trok een wit hygiënisch pak aan en ging mee de varkensstal in.

  • Ook het rundvee kreeg koninklijk bezoek.

  • De koning wordt begroet door tientallen leerlingen van scholengroep Sint-Rembert.

  • Koning Filip bezocht werkateliers en laboratoria en ging in gesprek met de leerlingen over hun kennis van en ervaringen met het werkveld.