Komen er “vreemde gronden” in de Maasplas?

17 december 2021

De 250 hectare grote Vissenakker/Boterakker is de grootste van de Maasplassen in Kinrooi. Naast de ontginning van grind en zand, wordt de plas al decennia gebruikt voor recreatie. Er wordt gezeild, gesurft en gezwommen. Met het water wordt daarnaast ook een irrigatienetwerk gevoed dat honderd landbouwbedrijven en 2.500 hectare aan landbouwgrond van water voorziet. Minister  Zuhal Demir (N-VA) heeft nu een vergunning gegeven aan THV Rekin, een consortium van vier grindbedrijven, om tot 2033 ruim 7 miljoen m³ aan "niet verontreinigde grond" in deze plas te storten.

Raad van State

In 2017 vroeg THV Rekin al om een uitbreiding van de milieuvergunning, zodat het de vrijgekomen ruimte kon gebruiken als definitieve opslag van uitgegraven “vreemde gronden” voor 25 miljoen m³. De gemeente Kinrooi en de Bestendige Deputatie weigerden toen de vergunning. Toenmalig minister Schauvliege echter niet. Daarop trok de gemeente Kinrooi naar de Raad van State, die begin dit jaar de vergunning vernietigde. Volgens het arrest van de Raad van State hielden de grindbedrijven zich niet aan de ruimtelijke voorschriften.

Toch vergunning

Minister Demir legde in november dat arrest van de Raad van State naast zich neer en gaf THV Rekin alsnog een vergunning voor de opslag van ruim 7 miljoen m³. Volgens de minister zijn de voorschriften uit het GRUP pas van toepassing “vanaf de beëindiging van de ontginningsactiviteiten, wat hier nog niet het geval is”. De burgemeester van Kinrooi, Jo Brouns, is bijzonder ontstemd over de beslissing van minister Demir. In Het Belang van Limburg zei hij: “Er zal met vrachtbrieven worden gewerkt, maar welke garantie hebben wij dat er geen stoffen inzitten die op termijn schadelijk blijken te zijn, net zoals met PFOS het geval was? Ik moet er niet aan denken dat die vervuiling op de 2.500 hectare aan landbouwgrond belandt. Als het water vervuild geraakt, trekt ook onze jachthaven met 1.000 boten weg.”

Geen antwoord

Afgelopen woensdag kwam dit dossier ook ter sprake in het Parlement. Onder andere de parlementsleden Daenen en Keulen stelden er vragen. Parlementslid Tobback zei aan de minister: “U zult toch minstens moeten garanderen, als u wilt dat deze vergunning enigszins standhoudt, dat de controles waterdicht zijn.” Burgemeester Brouns, die ook parlementslid is reageerde als volgt: “Wat is hier de grond van de zaak? Er is een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat heel duidelijk een zonering vastlegt: ontginning, en na ontginning is de nabestemming waterrecreatie. Ontginnen is niet opvullen. Kan de Raad van State duidelijker zijn? Er is een verbod op opvullen in het bestemmingsplan vastgelegd en we zullen daar met alle middelen aan blijven vasthouden.”

“Ik ga niet verder in op de vraag van collega Brouns, want u draagt natuurlijk twee petjes. U bent ook tegenpartij in een rechtszaak. Ik ga niet in op de vragen die u hebt gesteld. Het dossier ligt nu bij de Raad van State en we zullen de uitspraak van de rechtbank afwachten”, aldus Minister Demir.