Kom naar het landbouwatelier - de impact van grondwater op teelt

17 maart 2022

Hoewel grondwater onzichtbaar is, heeft het een belangrijke invloed op je landbouwactiviteit. Het is een reserve bij droogte, maar te veel water in de wortelzone maakt het ook soms moeilijk om te telen. Na de voorbije droge zomers en de impact ervan op landbouw en natuur besteedt de overheid extra aandacht aan waterbeheer en het aanleggen van voldoende buffers en reserves. Toch zijn de effecten van het verhogen of verlagen van grondwaterpeilen op de landbouw niet altijd even goed gekend. Om deze problematiek verder te onderzoeken gaat het ILVO aan de slag met het project ‘Peilimpact’. Het uiteindelijk doel van dit project is een tool te ontwikkelen die de impact van het grondwaterpeil, zowel te hoog als te laag, op jouw teelten te kunnen inschatten. Ook Boerenbond volgt dit project op de voet.

Dialoogmoment

Om kennis van de landbouwers te oogsten, organiseert het ILVO op 28 en 29 maart een dialoogmoment.

  • 28 maart van 13 tot 16 uur: Atelier West (Oost- en West-Vlaanderen) bij ILVO Caritasstraat 39, Melle.
  • 29 maart om 20 uur: Atelier Oost (Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant) bij Loei Dolle Pret, Heikant 86A, 2270 Herenthout.

Je kan je inschrijven via www.peilimpact.be/stuurgroep.html. Dit landbouwatelier wil telers samenbrengen om hun kennis over die effecten en goede praktijken te delen met elkaar. De onderzoekers zullen de aandachtspunten die naar voren worden geschoven ook gebruiken om een model te maken dat de invloed van grondwaterpeilen op de opbrengst van veel voorkomende teelten in Vlaanderen kan inschatten. Jouw inbreng uit de praktijk is dus van groot belang voor dat model.