Menu

Klimaatvriendelijke teeltsubstraten voor aardbei en tomaat in de lift

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De zoektocht naar werkbare, concurrentiële substraatrecepten met duurzamere eigenschappen heeft nu succes.

Jan Van Bavel

Veen en steenwol, twee belangrijke ingrediënten van het teeltsubstraat, dragen een zware milieu- en klimaatlast. De zoektocht naar werkbare, concurrentiële substraatrecepten met duurzamere eigenschappen heeft nu succes. Vergelijkend serreonderzoek bij tomaat en aardbei toont aan dat er géén opbrengstverschillen zijn als je de minerale wol en/of een groot deel van het veen in het teeltsubstraat vervangt door hernieuwbare of minder energetisch belastende producten, zoals houtvezel, chitine, biochar en groencompost.

Het Europese Interreg 2 Zeeënproject Horti-BlueC pakt uit met dit veelbelovend resultaat. De negen partners van dit project – waaronder ILVO en het Proefcentrum Hoogstraten (PCH) – voerden op diverse locaties en op praktijkschaal experimenten uit voor de aardbei- en tomatenteelt. De duurzame mengsels werden onderzocht qua effecten op groei en gezondheid van aardbei en tomaat, maar ook qua interactie met bemesting.

Voor tomaat werd steenwol vervangen door een veenvrij, organisch mengsel met 40% kokosvezel, 30% houtvezel, 20% schors en 10% groencompost. Voor aardbei werd 40% van de veenfractie uit het klassieke mengsel vervangen door een combinatie van 25% houtvezel en 15% groencompost, eventueel aangevuld met 2 g/l chitine of tot 10 g/l biochar. Alle nieuwe mengsels scoorden vergelijkbaar met de klassieke samenstellingen en bleken het hele teeltseizoen te kunnen dienen.

“We kunnen de gebruikte teeltsubstraten opnieuw als grondstof gebruiken in de potgrond, en zo de koolstof en nutriënten hergebruiken. Maar we kunnen de koolstof ook een tweede leven geven in landbouwbodems”, vertelt Bart Vandecasteele, bodemspecialist bij het ILVO. “Als we de gebruikte substraten aan de bodem toevoegen, kunnen we zo koolstof opslaan voor een langere termijn. Mogelijk kunnen telers daarvoor in de toekomst een beloning ontvangen.”

De proeven uit het Horti-BlueC-project waren ook een belangrijk thema tijdens een internationaal potgrondcongres, dat van 23 tot 26 augustus voor het eerst in België (Gent) werd georganiseerd.

Meer informatie

Sector: