“Klimaatinspanningen van landbouwers verdienen waardering”

9 november 2022

Van 6 tot 18 november organiseren de Verenigde Naties opnieuw hun jaarlijkse klimaatconferentie. Dit jaar verzamelen wereldleiders zich in Sharm-el-Sheik (Egypte) voor de COP27. De agendapunten zijn duidelijk: welke maatregelen moeten we – zowel gezamenlijk als individueel – ondernemen om het aandeel van de menselijke activiteit op de klimaatopwarming tegen te gaan? België schaart zich ook achter de klimaatdoelstellingen en moet daarom zijn uitstoot van broeikasgassen verminderen. Naar aanleiding van de COP27 kaarten enkele sectorgezichten aan welke beleidsbeslissingen prioritair zijn volgens hen. Vandaag werpen Lode Ceyssens (voorzitter Boerenbond) en Bram Van Hecke (voorzitter Groene Kring) een licht op de thematiek in een dubbelinterview.

“Landbouwers zijn de eerste die de gevolgen van de klimaatverandering ondervinden”, zegt Bram Van Hecke. “De abnormale weersomstandigheden van de laatste jaren hebben een serieuze invloed gehad. De periodes van extreme droogte, neerslag en hitte hebben geleid tot onder andere lagere opbrengsten, mindere kwaliteit, hogere kosten en extra tijdsinvestering. De onzekerheid die zulke weersomstandigheden met zich meebrengen zijn we liever kwijt dan rijk. Alle jonge boeren bij Groene Kring zijn ook heel bezorgd over klimaatverandering. Ze weten dat zij mee de klimaatverandering zullen moeten tegengaan.” Lode Ceyssens treedt Bram bij: “Ik ben een tikkeltje te oud om mezelf nog tot de klimaatjongeren te rekenen, maar ook de minder jongere  generatie erkent de klimaatproblematiek. De landbouwsector neemt al langer maatregelen om zijn aandeel in de klimaatimpact te verminderen. Landbouwers zijn de eerste die de gevolgen van de klimaatverandering ondervinden. De extreme weersomstandigheden hebben er serieus ingehakt. Het is dus meer dan normaal dat onze sector zich ook schaart achter maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan.”