Klas en werk in de spots tijdens de Week van Duaal Leren

In heel Vlaanderen vinden in de week van 22 april tot en met 26 april acties plaats om duaal leren in de kijker te zetten. Met duaal leren combineren lerenden een opleiding in de klas met leren op de werkvloer. Lerenden kunnen duaal leren in secundaire scholen, Centra voor Deeltijds Onderwijs, Syntra-lesplaatsen en sinds september 2022 ook in de Centra voor het Volwassenenonderwijs. Uit de talloze positieve getuigenissen van lerenden, werkgevers en scholen is duidelijk dat duaal leren écht werkt! 

Dit schooljaar volgen meer dan 4.000 leerlingen een duale opleiding in het secundair onderwijs. Wat opvalt, is dat slechts 4,2% van de duaal lerenden één jaar na het verlaten van de schoolbanken nog werkzoekend is. Dit is lager dan de 5,5% van alle Vlaamse schoolverlaters, zo stelt het Schoolverlatersrapport VDAB.. Duaal leren is dus zeer goed afgestemd op de vraag en noden van de arbeidsmarkt, en dat werkt!  

Win-win voor lerenden, ondernemingen en scholen   

Bij duaal leren is er een nauwe samenwerking tussen de school en de leerwerkplek. Lerenden, begeleid door een trajectbegeleider op school en een mentor op de leerwerkplek, ervaren praktijkgericht leren en tamwork. Ze leren initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen en zichzelf evalueren. Ondernemingen versterken hun leercultuur en kunnen duale lerenden direct in dienst nemen, terwijl scholen meer op maat kunnen werken voor jongeren. Duaal leren zorgt ervoor dat de competenties van lerenden beter aansluiten bij wat de arbeidsmarkt zoekt. Een echte win-win situatie dus!  

Week van Duaal Leren: samen voor meer bekendheid  

Tijdens de 'Week van Duaal Leren' van 22 april tot en met 26 april zetten verschillende betrokken organisaties, zoals scholen en sectoren, de voordelen van duaal leren in de kijker. Door deze lokale acties willen we meer lerenden bereiken die hun weg vinden naar een duale opleiding.

Ook in de land- en tuinbouwsector

In de land- en tuinbouwsector komt het aspect duaal leren ook ruim aan bod, waar het ook voor lerenden, land- en tuinbouwbedrijven en scholen een win-win is. Er zijn verschillende scholen die duaal leren aanbieden, in samenwerking met vele land- en tuinbouwbedrijven. Wat duaal leren voor de land- en tuinbouwsector concreet inhoudt, vind je hier.

Bron: Duaal Leren Vlaanderen/Boerenbond.