Menu

Terug naar Actualiteit >Keuzestress? Gebruik het kompas

Alle regio's
Alle sectoren

Alle bedrijfsleiders moeten beslissingen nemen over hun bedrijf, ook al worden ze als ondernemers geconfronteerd met onzekerheden en twijfels. Het project ‘Uitzicht door inzicht’ van het Innovatiesteunpunt snelt landbouwers ter hulp.

Het handboek ‘Kompas voor sleutelmomenten’ biedt je een handleiding bij het maken van bedrijfskeuzes. Op 13 november stellen minister van Landbouw Joke Schauvliege en Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, samen met de projectcoördinatoren Veerle Serpieters en Ellen Vos, het project en de brochure aan je voor. Triatleet Marc Herremans getuigt over het sleutelmoment in zijn leven en hoe hij daarmee aan de slag ging.

Ook op 28 november is er een infoavond Ondernemerschap in Tessenderlo.

Deelname is kosteloos. Wie snel is, kan nog inschrijven via www.uitzichtdoorinzicht.be.

Lees ook het dossier 'Uitzicht door Inzicht II' in Management&Techniek 20 van 3 november. (pdf)