Menu

Keten bouwt verder aan vitale en duurzame veehouderij

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Heel de landbouw- en voedingssector heeft zich geschaard achter een initiatief van Boerenbond om aan de Vlaamse beleidsmakers een duidelijke boodschap te geven over het stikstofdossier.

Bart Beliën, directeur Beroepswerking

Zoals je kon lezen in ‘Op de eerste rij’ heeft heel de landbouw- en voedingssector zich geschaard achter een initiatief van Boerenbond om aan de Vlaamse beleidsmakers een duidelijke boodschap te geven over het stikstofdossier. Het gaat om Boerenbond, ABS, BCZ (zuivelindustrie), BFA (diervoedersector), Febev (slachthuissector), Fedagrim (toelevering en stallenbouwers), Fenavian (vleesverwerkende nijverheid en Fevia Vlaanderen (voedingsindustrie).

Oplossings- en toekomstgericht

De voorbije 30 jaar werd de ammoniakuitstoot in Vlaanderen met de helft verminderd. We zitten op koers om de ammoniakdoelstellingen van de NEC-richtlijn te halen en de stikstofdepositie op de natuur is de voorbije decennia sterk verminderd. Om de Europese natuurdoelstellingen te kunnen halen is een verdere vermindering van deze milieudruk nodig. Gezamenlijk willen de partners naar oplossingen zoeken die de diversiteit die de Vlaamse land- en tuinbouw kenmerkt, behoudt.

Gevolgen voor de hele keten

Het Vlaamse agro-businesscomplex van de dierlijke productie, van stallenbouwers over diervoederproducenten, veehouders, eerste en tweede verwerkende voedingsbedrijven, stelt rechtstreeks 58.000 mensen tewerk. Samen realiseren ze een omzet van 25 miljard euro die 6,5 miljard euro toegevoegde waarde creëert en voor ruim 2% bijdraagt aan het Vlaamse bbp.

De beslissingen die de Vlaamse regering in het stikstofdossier (niet) zal nemen, treffen niet alleen de eerste schakel, maar zullen een domino-effect hebben op de volledige landbouw- en voedingsketen in Vlaanderen. Daarom willen alle ketenpartners mee hun schouders zetten onder oplossingen die het tij kunnen keren.

Realistisch, stabiel kader dat landbouwbedrijven ondersteunt

Oplossingen zullen maar gevonden worden als de landbouw- en voedingssector kan rekenen op een realistisch en stabiel wetgevend kader op lange termijn. Bedrijven moeten de kans en ruimte blijven krijgen om zich op een duurzame en toekomstgerichte manier te blijven ontwikkelen.

Bij de uitwerking van de bedrijfsplannen zal niet ‘groot, groter, grootst’ gelden, maar wel ‘goed, beter, best’. Dit vraagt grote investeringen die landbouwbedrijven niet in hun opbrengstprijzen kunnen doorrekenen. Voor deze investeringen zullen onze landbouwbedrijven ondersteund moeten worden door de Vlaamse overheid.

Voedselproductie in eigen land is deel van de oplossing

De Belgische voedselketen produceert lokaal voor lokaal: zo’n 85% van de geproduceerde voeding wordt in een straal van 500 km geconsumeerd. Bovendien is onze bevoorrading grotendeels lokaal: 85% van de verse voeding en 60% van de voedingsmiddelen in onze supermarkten zijn van lokale oorsprong.

Een lokaal verankerde voedselproductie is voor Vlaanderen van strategisch belang, niet alleen wegens de voedselzekerheid in onzekere tijden, maar ook omdat we op het vlak van duurzame en klimaatefficiënte voedselproductie tot de absolute wereldtop behoren. Alle partners in de keten hebben ijzersterke fundamenten om de productie van bij ons op een duurzame manier te garanderen en die pioniersrol ook in de toekomst waar te maken.

Samen de uitdaging aangaan

De ketenpartners dringen aan op een open dialoog met de sectoren die zullen bijdragen aan de oplossing. De keten staat alvast klaar om deze uitdaging vast te nemen. Ondernemers verwachten een stabiel beleid dat hen toelaat keuzes te maken, verwachten ondersteuning bij de transformatie die ze moeten realiseren, alsook waardering en respect voor de inspanningen die ze reeds leverden en nog zullen leveren.

 

Meer informatie

Sector: 
Thema: