Wist je dat koolstofbinding in de bodem een veelbelovende aanpak kan zijn om CO2 uit de atmosfeer te halen? Het nemen van bodemmaatregelen als landbouwer kan dus dubbel resultaat opleveren, omdat koolstofbescherming en -verrijking in de bodem ook helpt om de bodemvruchtbaarheid en -functionaliteit te verbeteren.

De gevolgen van de klimaatverandering laten zich steeds meer voelen. De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden – en zo klimaatopwarming tegen te gaan – maar vergat tot voor kort vaak de kracht van lokale landbouwbodems. De maatschappij en bedrijfswereld zijn er zich dan ook van bewust dat we moeten toewerken naar een klimaatneutrale maatschappij. Daar zijn heel wat stappen voor nodig, waarin koolstofopslag via lokale landbouwbodems een puzzelstuk kan zijn. We mogen spreken van een unieke dienst die bijna enkel landbouwers kunnen aanbieden, namelijk CO2 uit de lucht halen en vastleggen in de bodem. Een lokale CO2-compensatie van bedrijven via onze sector kan een win-winsituatie betekenen voor beide partijen.

Koolstofcompensatie

Kortom, als landbouwer kan je naast voedselproducent ook leverancier worden van een dienst, zoals koolstofcompensatie. Samen met zes internationale partners onderzocht Boerenbond de mogelijkheden in Europa. In vier landen (Nederland, Duitsland, Noorwegen en België) werden klein- en grootschalige samenwerkingen opgezet tussen geïnteresseerde stakeholders en landbouwers. Zo communiceerden we in juli onze samenwerking met het eerste Vlaamse platform waar koolstofopslag in landbouwbodems gevaloriseerd zal worden door lokale bedrijven die hun eigen klimaatimpact willen compenseren. Dat platform heet Claire, staat voor Clean air en gaat voor lokaal klimaatneutraal. De partners brengen bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren samen met partijen die CO2-uitstoot willen reduceren, vermijden of zelfs opslaan. Een van de sectoren die projecten kunnen aanbieden is de landbouw. 

Samen met de Bodemkundige Dienst van België werken we momenteel volop aan de methodiek en kozen we er bewust voor om met een besloten groep landbouwers te starten om het systeem aan de praktijk te toetsen en het zo te verfijnen dat het opschaalbaar wordt voor meer landbouwers en bedrijven. De projectplannen van de landbouwers zijn momenteel volop in opmaak en de eerste overeenkomsten tussen landbouwers en bedrijven worden via Claire afgesloten.

Met vragen kun je terecht bij Jana Roels via 09 243 88 22 of Patrick Meulemeester via 09 326 72 19 of patrick.meulemeester@boerenbond.be.