Ken je Boerennatuur Vlaanderen al?

3 november 2021
Bron: Korneel Verslyppe, regiocoördinator West-Vlaanderen

Boerennatuur Vlaanderen is sinds juli 2020 de nieuwe naam van Agrobeheercentrum Eco². Onze organisatie verenigt en ondersteunt land- en tuinbouwers die aan de slag gaan of zijn met agrarisch landschaps- en natuurbeheer in Vlaanderen. Concreet spitsen we ons toe op vier thema’s: biodiversiteit, landschap, bodem en water. Enerzijds ondersteunen we landbouwers via agrobeheergroepen. Dit zijn vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen land- en tuinbouwers rond een of meerdere van bovenstaande thema’s. Zo is er in West-Vlaanderen bijvoorbeeld de agrobeheergroep Beverhoutsveld in Beernem. Die verenigt dertien landbouwers die inzetten op botanisch graslandbeheer (7,5 ha), faunaranden (0,7 ha) en het toepassen van experimentele carbon farming-technieken (11,6 ha). Anderzijds kunnen ook individuele landbouwers een beroep doen op onze expertise, bijvoorbeeld voor een gratis biodiversiteitsadvies op maat.

Innovatieve projecten

Een ander belangrijk onderdeel van onze werking is de ontwikkeling van innovatieve projecten met betrekking tot de boerennatuur. In dergelijke projecten gaan we bijvoorbeeld samen met landbouwers op zoek naar oplossingen om het landschapsbeheer efficiënter aan te pakken en om de beheerresten te valoriseren, bijvoorbeeld via het gebruik van houtsnippers als bodemverbeteraar of warmtebron. Maar ook het inzaaien van bloemenranden in functie van natuurlijke plaagbestrijding, experimentele maatregelen voor akker- en weidevogels, slim waterpeilbeheer via stuwen of peilgestuurde drainage en demo’s rond erosiebestrijding zijn voorbeelden van wat aan bod komt binnen onze projectwerking. Telkens wordt gezocht naar mogelijke win-wins tussen ecologie en economie.

Wil je samen met collega-landbouwers werken aan een landbouw in Vlaanderen die een positieve impact heeft op natuur, milieu en klimaat én economisch rendabel is? Word dan gratis lid bij Boerennatuur Vlaanderen. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuws en activiteiten en word je uitgenodigd voor relevante studiedagen en de algemene vergadering. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina of website en schrijf je in op onze nieuwsbrief.