Menu

KBC haalt ervaring binnen voor weersverzekering

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Volgend jaar wijzigen de regels rond de tegemoetkoming bij (landbouw)rampen. We spraken met Nele Vandaele (directeur Productbeleid Schadeverzekeringen) en met Arnold Rahier (adviseur Glastuinbouw) bij KBC Verzekeringen over hun nieuwe weersverzekering.

Patrick Dieleman

KBC gaat voor deze weersverzekering samenwerken met AgriVer (gespecialiseerd in schade aan land- en tuinbouwgewassen) en OFH (gespecialiseerd in schade bij fruittelers door allerlei weerrisico’s).

Waarom opteren jullie voor samenwerking?

Nele: “De brede weersverzekering is geen gemakkelijk product, omdat het een calamiteitenverzekering is. We hebben daar in Vlaanderen weinig ervaring mee, wat de goedkeuring, de subsidiëring en de rol van Europa betreft zowel als de samenstelling van het product zelf. AgriVer deed ervaring op in Nederland. Haar verzekering werd in de loop van de jaren meermaals bijgestuurd en verbeterd. We hebben samen met de overheid gezocht naar de beste oplossingen, voor de overheid zowel als de verzekeringsmaatschappijen. We willen de landbouwers niet in de kou laten staan bij het afschaffen van het rampenfonds. We hadden de mogelijkheid om een eigen verzekeringsproduct te lanceren en we hebben dat ook uitgewerkt, maar toen we de kans kregen om samen te werken met mensen die er al heel wat ervaring mee hebben, ging onze voorkeur daarnaar uit. We nemen hun kennis mee aan boord om onze landbouwers beter te bedienen.”

Arnold: “We hebben wel informatie gekregen van de Vlaamse overheid, maar overleg was er (nog) niet. AgriVer heeft ervaring, want de Europese wetgeving waarop onze weersverzekering gebaseerd is, is dezelfde als in Nederland. Zij hebben bijvoorbeeld ook ervaring met welke schadedrempel aanvaardbaar is voor een betaalbare premie, of welke risico’s belangrijk zijn voor welke teelt. Door samen te werken, zetten we een stap van tien jaar. AgriVer is geen eendagsvlieg, maar een stabiele maatschappij, met een kern van vaste medewerkers. Ze hebben een team van schade-experts die de praktijk bijzonder goed kennen.”

Hoe ga je dit product in de markt zetten?

Arnold: “KBC heeft een netwerk van meer dan 400 verzekeringsagenten, dat zeer nauw verbonden is met de land- en tuinbouw. Met een marktaandeel van meer dan 50% in de agrarische verzekeringen, weten we dat onze agenten geïnteresseerd zijn in de weersverzekering. AgriVer zal in België exclusief via de KBC-agenten werken. Net als OFH is het een onderlinge verzekering, waaraan je toetreedt om verzekerd te zijn. KBC heeft de bedoeling om een deel van het risico zelf te dragen. Je zult gewoon via onze agenten de verzekering kunnen sluiten.”

Nele: “Bij een schadegeval zal de expertise van AgriVer en OFH in beeld komen, omdat zij zullen instaan voor de afhandeling van het schadedossier.”

Arnold: “We hebben ervaring met het afhandelen van grote schadedossiers. Denk bijvoorbeeld aan de grote hagelschade in 2014. Dan moet je beschikken over een grote groep van mensen die die schade regelen. AgriVer is voorzien op schade door extreme weersomstandigheden en beschikt over een groot korps van gespecialiseerde experts, maar er zullen ook Vlaamse experts opgeleid worden. We hebben bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt over de maximale duur voor het afhandelen van een offerte of een schadedossier. Onze agenten hechten heel veel belang aan zulke voorwaarden.”

Komen er speciale acties om dit bekend te maken?

Arnold: “Uiteraard, maar we krijgen nu al vragen van heel wat geïnteresseerden, verzekeringsagenten en bankkantoren. De boekhoudkantoren zoals SBB willen ook graag snel informatie. Dit najaar verzorgen we ook toelichting op vergaderingen van land- en tuinbouwers. We verwachten dat heel veel mensen een offerte zullen vragen.”

Hebben jullie al een idee van prijszetting?

Nele: “Die maakt deel uit van de overheidseisen voor de erkenning. De prijzen zijn afgelijnd, maar er is heel veel variatie afhankelijk van de teelt. Onze prijs zal heel sterk afhankelijk zijn van het bedrijfstype, de aanwezige teelten en de oppervlakte die verzekerd wordt. Het is niet vereist om je volledige bedrijf te laten verzekeren om de tegemoetkoming te kunnen genieten. We verwachten dat het verzekerde areaal zich met de jaren zal opbouwen.”

Welke criteria kunnen onze leden nog bekijken bij het kiezen van de juiste verzekeringspartner?

Arnold: “Bij het opzetten van onze samenwerking hebben we de expertise bekeken, maar ook de eenvoud. We willen geen ingewikkelde polis. Voor ons is duidelijkheid heel belangrijk. We zullen het ook zeggen wanneer zaken niet verzekerd zijn. Dat moet duidelijk zijn voor de boer, maar ook voor de verzekeringsagent die de offerte opstelt. Onze agenten krijgen daarvoor een doorgedreven opleiding. Zo’n weersverzekering verkoop je niet via de telefoon. Je gaat aan tafel zitten met de boer of tuinder om per teelt te overlopen wat en hoeveel er verzekerd moet worden.”

Nele: “Wij verzorgen een opleiding voor onze agenten, zodat ze de weersverzekering correct kunnen verkopen aan onze landbouwers. Ten behoeve van onze partners moeten we garanderen dat we deze verzekering op een kwaliteitsvolle manier, duidelijk en transparant aan de man brengen, zodat de verwachtingen langs beide zijden scherp zijn.”

En Boerenbond?

François Huyghe, economisch adviseur Studiedienst Boerenbond: "Het Landbouwrampenfonds en de vergoeding van teeltschade uit het algemeen Rampenfonds stoppen eind dit jaar in hun huidige vorm. We hebben gevraagd dat het alternatieve systeem een sterke stimulans om in een private weersverzekering te stappen zou combineren met een blijvende rol voor het Vlaams Rampenfonds. Het nieuwe systeem komt hier in grote lijnen aan tegemoet. Er wordt komt een gegarandeerde premiesubsidie van 65% in de eerste jaren, die de betaalbaarheid ondersteunt, zodat zo weinig mogelijk boeren en tuinders onverzekerd achterblijven. Wie in de komende 5 jaar nog aanspraak wil maken op een tegemoetkoming van het Rampenfonds, moet vanaf 2020 voor minstens 25% verzekerd zijn."

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: