Heel wat melkveehouders maken zich terecht zorgen over de risico’s van botulisme op hun bedrijf. We spraken met Dirk Melotte en Arnold Rahier van KBC Verzekeringen over de nieuwe botulismeverzekering die KBC aanbiedt.

In oktober van vorig jaar verloor melkveehouder Rudy Anthonissen uit Wuustwezel zo goed als zijn hele veestapel aan een uitbraak van botulisme. Botulisme wordt veroorzaakt door toxines uit besmette kadavers van (water)vogels die in het voeder terechtkomen. Symptomen bij rundvee zijn stijf lopen en een verminderde voederopname. Afhankelijk van de dosis die de dieren opnemen, sterven ze heel snel of pas na enkele weken. Tot nu toe was er geen verzekering mogelijk, maar daar brengt KBC verandering in.

Is het risico op botulisme bij melkveebedrijven nu groter dan vroeger?

Dirk: “Toch wel. Extremere droogte of zeer warm weer is een belangrijke factor in de sterfte van (water)vogels. Er is dus een grotere kans dat een besmet kadaver terechtkomt in het maaisel, het drinkwater of de voederkuil. Daarnaast zie je op bedrijven nu steeds vaker een voedermengwagen, waardoor alle runderen van de stal de toxines in het voeder krijgen.”

Arnold: “We zien elk jaar wel enkele gevallen van botulisme, maar meestal is de sterfte beperkt tot een paar dieren. Een schadegeval zoals in Wuustwezel is veeleer uitzonderlijk. Anderzijds gebeurt er vaak geen onderzoek op botulisme wanneer één of twee dieren sterven, dus kan het effectieve aantal schadegevallen hoger liggen dan gedacht.”

Hoe is de verzekering tot stand gekomen?

Dirk: “Boerenbond besprak met KBC de mogelijkheden om botulisme te verzekeren, want we merkten dat veel melkveehouders hier ongerust over zijn. Binnen de Patrimoniumpolis Land- en Tuinbouw (de klassieke brandverzekering) die we aanbieden, was er al een optie voor het verzekeren van productieverlies bij melkvee. Op die manier zijn groepen dieren en hun productiewaarde verzekerd, bijvoorbeeld wanneer een stal afbrandt of bij melkbederf in de koeltank. Maar ziekte van dieren was hierin uitgesloten. Dat is nog steeds zo, maar we hebben wel een uitzondering voor botulisme toegevoegd. Botulisme is immers geen ziekte: het gaat om een vergiftiging via gecontamineerd voeder of water.”

Arnold: “Vanaf een verlies van 2 of meer dieren vergoedt de verzekering dus niet alleen de waarde van het dier, maar ook haar melkproductie en de waarde die ze in de toekomst nog voor het bedrijf gehad zou hebben. Dat komt neer op een compensatie van 2912,85 euro per dier. Jongvee wordt niet meegenomen in de polis, drachtige vaarzen wel. De verzekering voor botulisme zit dus nu standaard in het pakket ‘Productieverlies melkvee’ binnen de Patrimoniumpolis Land- en Tuinbouw. Concreet kost dit pakket nu 5,81 euro per koeplaats, inclusief de 1,70 euro per koeplaats voor de botulismeverzekering.”

Wat moeten geïnteresseerde melkveehouders doen om hun bedrijf te verzekeren voor botulisme?

Dirk: “De mensen die bij KCB al een verzekering ‘Productieverlies melkvee’ hebben, raden we aan om om te schakelen naar het pakket waarin de botulismeverzekering vervat zit. Die kost dan 1,70 euro meer per koeplaats. Als je nu een verzekering ‘Productieverlies melkvee’ sluit, zit de botulismeverzekering mee in het pakket. We zullen ook actief naar onze klanten communiceren over de mogelijkheden en we staan open voor het begeleiden van nieuwe klanten.”

Arnold: “KBC vindt het belangrijk om in overleg te blijven met de landbouwsector en snel in te spelen op actuele vragen en behoeften. We zijn dan ook blij dat we op deze manier het risico op land- en tuinbouwbedrijven helpen indekken.”