Menu

Kan je leefloontrekkers inzetten in de land- en tuinbouw?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Op 9 mei besliste de ministerraad dat ook mensen die een uitkering ontvangen van het OCMW, met behoud van het volledige leefloon, in de seizoenregeling kunnen worden ingezet.

Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond

Door de moeilijkheden die we dit jaar ondervinden om voldoende arbeidskrachten te voorzien in de land- en tuinbouw zijn er al heel wat beslissingen genomen om het binnenlands arbeidsaanbod te versterken. Zo is er voor 2020 het dubbele quotum aan dagen dat iedere seizoenwerknemer kan werken. Ook studenten kunnen in het tweede kwartaal heel wat uren presteren die niet worden meegeteld in het maximaal voorziene quotum van 475 uur op jaarbasis. In deze periode kunnen ook tijdelijk werklozen, bruggepensioneerden en werknemers in tijdskrediet of loopbaanonderbreking met behoud van 75% van de werkloosheidsuitkering ingezet worden in de seizoenregeling. Op 9 mei besliste de ministerraad dat ook mensen die een uitkering ontvangen van het OCMW, met behoud van het volledige leefloon, in de seizoenregeling kunnen worden ingezet. Tot nu toe waren er voor OCMW-steuntrekkers vrij beperkte mogelijkheden om te werken in onze sectoren. Men kon naast het leefloon slechts een bedrag van zo’n 200 euro per maand verdienen. Als men boven dit bedrag zou gaan, werd het leefloon verminderd. Dit hield in dat steuntrekkers alleen maar een paar dagen per maand actief konden zijn in de land- en tuinbouwsector. Er is nu beslist dat het inkomen dat steuntrekkers in onze sectoren verdienen als seizoenwerknemer, volledig buiten beschouwing wordt gelaten bij de beoordeling van hun bestaansmiddelen. Dit heeft voor gevolg dat sinds 1 mei  personen die een leefloon genieten voltijds kunnen worden ingezet. Zij behouden naast hun loon dat ze als seizoenwerknemer verdienen, integraal hun leefloon. Het is uiteraard ook mogelijk dat deze personen enkele dagen per week komen werken. Deze maatregel loopt in de beginfase tot eind mei. Het is wel de bedoeling dat er een verlenging komt gedurende de komende maanden. Door deze beslissing zijn er opnieuw bijkomende mogelijkheden gecreĆ«erd om het binnenlands arbeidsaanbod voor onze sectoren te verruimen.

Wat moet je concreet doen?

Een steuntrekker van het OCMW kan dus werken in de seizoenregeling. Wij geven de raad om contact op te nemen met de sociale dienst van je gemeente om na te gaan of er in je eigen gemeente dan wel in de naburige gemeenten personen zijn die eventueel interesse hebben om te werken als seizoenwerknemer. Dit kan eventueel voor een kortere periode zijn of slechts voor enkele dagen per week. Wanneer zo iemand wil werken in de seizoenregeling, gelden de gewone regels zoals bij om het even wie die tijdelijk werkt: er moet een gelegenheidsformulier worden ingevuld, er gebeurt elke dag een Dimona-aangifte en op het einde van de maand gebeurt er een loonberekening. Het is wel belangrijk om de sociale dienst van de gemeente goed te informeren in verband met het loon dat verdiend wordt. Hetzelfde geldt voor eventuele aanvullende premies die zouden toegekend worden door het Sociaal Fonds Tuinbouw.      

Aangeraden

Meer informatie

Sector: