Kan je in december nog extra uren voorzien?

Vanaf 1 juli gelden er voor 2023 weer 120 extra uren per werknemer. Benut de resterende uren nog in 2023.

In de land- en tuinbouw geldt de 38 uren week. In principe moet deze gemiddelde wekelijkse arbeidsduur gerespecteerd worden over de periode van één jaar. Dit jaar kan je zelf kiezen op ondernemingsvlak. Deze keuze moet gemaakt worden in het arbeidsreglement. In de loop van het jaar kan je je personeel tot 11 uur/dag en tot 50 uur/week laten presteren zonder overurentoeslag. Het gevolg is wel dat deze meeruren in de loop van de gekozen referteperiode moeten worden weggewerkt door het geven van betaalde inhaalrust. Op die manier wordt de 38 uur/week gerespecteerd. De werknemers worden altijd a rato van 38 uur/week betaald, ook al werken ze bijvoorbeeld 45 uur. Daardoor is ook de inhaalrust betaald en blijft het inkomen van de werknemer op hetzelfde niveau.

Uitzonderlijk

Alleen in het geval van buitengewone vermeerdering van werk of van onvoorziene noodzakelijkheid kan je uren die bijkomend gepresteerd zijn, onmiddellijk uitbetalen en dit zonder dat ze moeten worden ingehaald. Dit gaat wel over uitzonderlijke situaties die niet elke week kunnen voorkomen. Tijdens de coronacrisis en ook bij de heropstart vorig jaar, was het in vele bedrijven drukker. Daarom was de mogelijkheid voorzien om in 2022 120 extra uren te laten presteren door de werknemers. Dit aantal uren diende bekeken te worden over het hele jaar. De mogelijkheid om bijkomende uren te presteren is vooral bedoeld voor de vaste werknemers. Seizoenwerknemers zijn evenwel ook niet uitgesloten. Maar hier wij geven de raad om deze uren alleen aan te wenden binnen de geldende flexibiliteit en niet daar bovenop. Wanneer bijvoorbeeld aan een werknemer een uurrooster is meegedeeld van 45 uren en er komt plots nog een bijkomende bestelling, dan kan men met het akkoord van de werknemer bijvoorbeeld 4 uren extra laten werken. Het gaat dus over uren die niet gepland waren en die toch worden gepresteerd. De maatregel is terug van toepassing vanaf 1 juli 2023 en geldt ook voor heel 2024 en tot 30 juni 2025.

Benut de resterende uren nog in 2023!

Vanaf 1 juli gelden er voor 2023 weer 120 extra uren per werknemer. Op deze uren zijn geen sociale bijdragen verschuldigd. Er is evenmin een bedrijfsvoorheffing ten laste van de werknemer. Deze uren worden aan de werknemer netto uitbetaald en zijn niet belastbaar! Het is namelijk de bedoeling om de werknemer te belonen voor de geleverde extra inspanning. Deze uren moeten niet worden ingehaald! Deze uren worden buiten beschouwing gelaten om tijdens de voorziene referteperiode terug te komen op het gemiddelde van 38 uur per week. Deze uren worden op het einde van de maand uitbetaald en hiermee is alles geregeld. Omwille van die specifieke behandeling dienen deze uren met een bijzondere code vermeld te worden in de loonberekening. Hiervoor kan je terecht bij je sociaal secretariaat. Er zijn nog twee weken in dit jaar: benut de resterende uren nog voor eind december!