Kan ik beroep doen op een kmo-portefeuille?

Iedereen is wel eens op zoek naar begeleiding en ondersteuning. Bij vak- & sectororganisaties kunnen land- & tuinbouwers via allerhande kanalen advies en begeleiding inwinnen. Maar misschien heb je ook wel al eens een opleiding genoten bij een organisatie die niet direct land- of tuinbouwgerelateerd is, en hoorde je daar al eens de term kmo-portefeuille vallen. Maar wat is die kmo-portefeuille juist?

 

1. Kom ik in aanmerking?

De eerste vraag die je jezelf moet stellen, is of je in aanmerking komt voor de ondersteuning. Je moet namelijk aan onderstaande voorwaarden voldoen

 • Je bent een kmo of oefent een vrij beroep uit
 • Je hebt een aanvaardbare rechtsvorm (o.a. NV, BVBA, CVBA, VOF, gewone Comm Vennootschap, maatschap)
 • Je bent gelegen in het Vlaams Gewest
 • Je bent een onderneming uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%)
 • Je hebt een aanvaardbare hoofdactiviteit (je beschikt over een NACBEL-code die in aanmerking komt voor ondersteuning door de kmo-portefeuille. Voor land- en tuinbouwers is het niet evident om op de kmo-portefeuille beroep te doen aangezien de primaire sector uitgesloten is. Bedrijven met bijvoorbeeld een handelsactiviteit komen vaak wél in aanmerking.)

Meer informatie:

2. Wat is de kmo-portefeuille?

Via de kmo-portefeuille kun je als bedrijfsleider ondersteuning krijgen voor opleiding en advies

 

Opleiding

Advies

Wat

Vorming hoofdzakelijk bedoeld om de werking van
uw onderneming te verbeteren

Schriftelijke raadgevingen bedoeld om de
werking van uw onderneming te verbeteren

Wie

Voor de werkenden in uw bedrijf

 

Waar

Bij een geregistreerde dienstverlener

Inhoud

Gericht op de kernprocessen van uw onderneming

Doel

Uw onderneming professionaliseren

De raadgevingen stellen u in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw bedrijf

 

De hoeveelheid steun is afhankelijk van de grootte van je bedrijf.

Type onderneming

Definitie

Hoeveel steun?

Kleine onderneming

 • Jaaromzet: max 10 mio euro
 • Balanstotaal: max 10 mio euro
 • VTE: <50 werknemers
 • Steunpercentage: 40%
 • Steunplafond: 10.000 euro

Middelgrote onderneming

 • Jaaromzet: max 50 mio euro
 • Balanstotaal: max 43 mio euro
 • VTE: 50-250 werknemers
 • Steunpercentage: 30%
 • Steunplafond: 15.000 euro

 

 

3. De KMO-groeisubsidie?

De kmo-groeisubsidie is een nieuw subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verandering van het business model, de uitrol van een innovatief product of een stap naar het buitenland. Het gaat dus om groei als gevolg van transformeren, innoveren of internationaliseren.

Via de subsidie kan een onderneming de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het realiseren van die nieuwe groeistrategie betalen. Namelijk door het inkopen van extern advies en/of door de aanwerving van een specifieke medewerker. Voor deze subsidie gelden dezelfde voorwaarden als voor de kmo-portefeuille.

 

Externe versterking

Interne versterking

Wat

Aankopen van externe kennis bij een dienstverlener (consultancy, kennisinstelling of studiebureau)

Aanwerving van een strategisch profiel om de nodige kennis te verankeren

Subsidiepercentage

50%

50%

Maximale subsidie

25.000 euro

25.000 euro

 

 

4. Meer informatie?