Kalverbedrijven zien rentabiliteit sterk dalen

10 november 2022

Kalverhouders verbruiken veel energie op hun bedrijf en de kostenstijging voor elektriciteit, stookolie, houtsnippers … voelen ze dan ook sterk in hun portemonnee. Eind oktober organiseerden we een studieavond rond energiebesparing en alternatieve energiebronnen voor de kalverhouderij met specialist Laurens Vandelannoote (consulent Energie & klimaat bij Boerenbond). Met 82 aanwezigen was er veel interesse voor deze hot topic.
Een kalverbedrijf heeft ’s morgens en ’s avonds een logische typische piek in de vraag naar elektriciteit, waarbij de voedering gebeurt. Tijdens de dag blijft er een zeker verbruik, vooral door de ventilatoren. Als we kijken naar het gemiddelde verbruik tussen de bedrijven, loopt dit sterk uiteen. Dat heeft te maken met al gedane investeringen in energiebesparing (ledlampen, frequentiesturing …), de manier van ventileren, mate van automatisatie op het bedrijf … Hierdoor zien we verschillen van 20 tot 60 kWh/kalverplaats.

Wil je besparen op elektriciteit, dan kijk je best eerst na of je accijnsvrijstelling wel in orde is. Dit vind je terug op je factuur. Als je van elektriciteitsleverancier verandert, moet je dit steeds even controleren, want dit gaat niet automatisch mee over. Daarnaast zijn onder meer zonnepanelen over het algemeen interessant. Uiteraard moet je steeds kijken hoe het specifiek zit voor jouw bedrijf. Windmolens zijn een moeilijker gegeven om rendabel te krijgen, maar hier en daar kan het ook. Batterijen kunnen interessant zijn, maar daar is het eigenlijk afwachten wat de energieprijzen gaan doen in de toekomst, dus is het zeer moeilijk om een sluitend antwoord te geven. Op 16 december organiseren we hierover een demodag in Peer. Inschrijven kan via https://www.boerenbond.be/opleidingen/demodag-industriele-batterij.

Naast elektriciteit wordt er uiteraard ook veel stookolie, houtsnippers, pellets … verbruikt voor het verwarmen van het water en eventueel voor de vloerverwarming bij de opstart. Als we de diverse energiebronnen voor de bedrijven omrekenen naar stookolie, komt dit ongeveer neer op een gemiddeld verbruik van 20 tot 40 l stookolie per kalverplaats. Ook dit loopt sterk uiteen tussen de bedrijven. Naar besparing komen hier zonneboilers in het vizier.

Een kalverbedrijf heeft ’s morgens en ’s avonds een logische typische piek in de vraag naar elektriciteit, waarbij de voedering gebeurt.

gemiddeld dagpatroon
gemiddeld dagpatroon.png