In kader van vergroening kan uitzonderlijk productie op braakland

20 april 2022
Productie op deze percelen is mogelijk, terwijl ze meetellen als ecologisch aandachtsgebied. Europa geeft toestemming.