Gala jonge boeren

Jonge boerengala: “Zorg dat er nog jonge boeren zijn”

Van 11 tot en met 13 december organiseerde CEJA, de Europese koepelorganisatie voor jonge boeren, een driedaagse bijeenkomst in Vlaanderen en Nederland. Op maandagavond sloegen Groene Kring en de Nederlandse NAJK de handen in elkaar voor een groot jonge boerengala.

Daar gingen Europese jonge boeren in debat met Vlaamse en Nederlandse bestuurders op provinciaal, nationaal en Europees niveau over de toekomst van de landbouw in de Lage Landen. Dat gebeurde in twee panelgesprekken. Een eerste ging over klimaatbestendigheid van de Europese landbouw. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaf in dat panelgesprek aan dat het belangrijk is om een oefening te maken rond teelten: welke teelten werken op welke bodem, rekening houdend met het veranderende klimaat.

Susan Mahieu, melkveehoudster in West-Vlaanderen gaf aan dat zij daar op haar bedrijf al mee bezig is. “We bekijken ook wat we zelf kunnen doen om de effecten van de klimaatverandering te verminderen. Zo zouden we een pocketvergister willen installeren op ons bedrijf, maar de vergunning ligt moeilijk. Er zijn veel uitdagingen en dat doet mij als melkveehoudster wel ‘ns de vraag stellen: waarmee zijn wij eigenlijk bezig? Maar dat is een heel verkeerde vraag, want wij zijn bezig met voedsel produceren, en dat is de basis. Op Europees vlak zou landbouw nog meer als een strategische sector moeten worden gezien. Als wij verdwijnen, vormt dat voor Europa een heel groot probleem. Als iedereen ervan overtuigd zou zijn dat wij écht heel belangrijk zijn, dan zouden wij meer gesteund worden en meer mogelijkheden krijgen om vooruit te gaan. Nu staan wij helaas stil.”

Financiële weerbaarheid

Het tweede panelgesprek ging over de financiële weerbaarheid van de Europese landbouw. Hier kwam onder andere Vlaams minstere van Landbouw Jo Brouns aan het woord. “Landbouwers zijn per definitie ondernemers. Vandaag doen ze dat in een wereld met veel uitdagingen. Ondernemen gaat nu eenmaal gepaard met risico’s, maar je verwacht als jonge ondernemer toch ten minste rechtszekerheid. En dat is in Vlaanderen en Nederland brandend actueel.”

Thomas Moors, jonge varkenshouder in Limburg, beaamt dat. “Ik ben ervan overtuigd dat de financiële weerbaarheid van de boer zelf moet komen. In ons geval wil dat zeggen: onze kosten zo laag mogelijk houden. In Vlaanderen en Nederland is er veel know-how om dat naar best vermogen te doen. De eerste pijler in de Europese voedselstrategie zou moeten zijn: zorg dat er nog jonge boeren zijn.”

Bron: Boerenbond.
 

Susan Mahieu

Als wij verdwijnen, vormt dat voor Europa een heel groot probleem.

Susan Mahieu

melkveehoudster