Menu

Jeugdkampen op je veld?

Terug naar Actualiteit
Jeugdbewegingen kloppen voor geschikte kampeerterreinen vaak aan bij landbouwers. Maar kan je als landbouwer zomaar je veld ter beschikking stellen?
Laatst aangepast: 
16 juli 2021

Consulenten Dienstbetoon

Logiesdecreet

Wie toeristen tegen betaling wil laten overnachten moet voldoen aan een aantal regels met betrekking tot veiligheid en kwaliteit en specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet zich verplicht aanmelden en laten erkennen. Er zijn echter enkele uitzonderingen.

Zo is wanneer je je terreinen gedurende maximaal 75 kalenderdagen per jaar ter beschikking stelt aan groepen van kampeerders die onder toezicht staan van een of meer begeleiders het decreet niet van toepassing.

Vergunning nodig?

Voor het laten kamperen van jeugdbewegingen is geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig als de maximale duur van vier periodes van 30 aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet wordt overschreden. Let hierbij op de maximumtermijn met betrekking tot logiesdecreet en perceelsaangifte die korter zijn dan deze 4 maal 30 dagen.

Bijkomende voorwaardes zijn dat het terrein niet mag gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied. Hieronder vallen naast o.a. groengebieden, parkgebieden en bosgebieden ook agrarisch gebied met ecologisch belang/waarde. Kijk dus zeker de gewestplanbestemming na.

Daarnaast mag het gebruik de verwezenlijking van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen. Logischerwijze mag je ook geen andere handelingen doen waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is vereist zoals bomen kappen, wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen, aanmerkelijke reliëfwijzigingen, …

Gemeentebestuur

Neem zeker op voorhand contact met je gemeentebestuur. Mogelijk zijn er nog extra bepalingen opgenomen in het politiereglement waar je rekening mee moet houden. Het gemeentebestuur moet ook steeds op de hoogte zijn van het verblijf van dergelijke groepen in verband met beschikbaarheid en bereikbaarheid van hulpdiensten etc. Maak daarom zeker ook afspraken over de toegankelijkheid van het perceel voor hulpdiensten zodat er in geval van nood snel hulp ter plaatse kan komen.

Zo is het bijvoorbeeld afhankelijk van de gemeente of een kampvuur toegelaten kan worden of niet en onder welke voorwaarden.

Wat met de verzamelaanvraag?

Als het perceel minder dan 3 maanden uit landbouwgebruik is hoef je niets te doen. De basisbetaling blijft ongewijzigd en ook in kader van de vergroening kan de perceel intekening ongewijzigd blijven. Let wel op wanneer het perceel is aangegeven als ecologisch aandachtsgebied. Sommige types worden immers niet aanvaard om te activeren op dergelijke percelen. Ook wanneer door het gebruik van de percelen de agromilieumaatregel niet kan nagekomen worden zal er bij controle een korting worden toegepast.

Goede afspraken maken goede vrienden

Wanneer je een akkoord sluit met een jeugdvereniging om hun kamp op te slaan op je veld, maak dan zeker vanaf het begin goede afspraken. Welke watervoorziening kunnen zij gebruiken? Is er een gasaansluiting voorzien? Hoe wordt het verbruik verrekend? Wat is het tarief daarvoor? Wat met sanitaire voorzieningen? … Op de website opkamp.be kan je een model van verhuurovereenkomst vinden waar je van kan vertrekken. Denk daarnaast ook aan een huishoudelijk reglement en kennisgeving van de gemeente. Voor hulp kan je steeds je consulent dienstbetoon contacteren of de koepel van de jeugdvereniging die bij je op kamp komt.

Conclusie

Wie geen bij Toerisme Vlaanderen erkend jeugdverblijf is, kan een stuk land verhuren aan georganiseerde groepen kampeerders voor maximaal 75 dagen per jaar, zonder dat hier een vergunning voor nodig is.

Maak steeds goede afspraken op papier.

Ben je erkend als jeugdverblijf, dan kan je langer verhuren, maar moet je wel rekening houden met het feit dat je mogelijk een omgevingsvergunning nodig hebt en het perceel als niet-subsidiabel moet worden aangegeven. 

Voorbeelddocumenten

Deze voorbeelddocumenten kan je downloaden en aanpassen aan jouw situatie:

​Wil je zelf een kampplaats ter beschikking stellen? 

Dan kan je dit kenbaar maken op de website van soszomerkampen.be of via deze link

Of bekijk dan onderstaande Facebookgroepen waarin lokale jeugdbewegingen op zoek zijn naar een locatie.
Reageer onder de zoekertjes of neem rechtstreeks contact op met de jongeren. Zij zullen je enorm dankbaar zijn.

Hulp nodig?

Je consulent helpt je graag.

Meer informatie