Menu

IVB lanceert meldpunt voor geschillen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
In het kader van de interprofessionele afspraken tussen het Agrofront en Febev over een betere transparantie werd binnen IVB, de interprofessionele vereniging voor Belgisch vlees, een meldpunt voor klachten en geschillen ontwikkeld.

In het kader van de interprofessionele afspraken tussen het Agrofront en Febev over een betere transparantie werd binnen IVB, de interprofessionele vereniging voor Belgisch vlees, een meldpunt voor klachten en geschillen ontwikkeld. Rundvee- en varkenshouders, maar ook handelaars of slachthuizen kunnen er klachten of geschillen melden. Concreet kunnen alle klachten gemeld worden die een impact kunnen hebben op de economische waarde van een runder- of varkenskarkas, namelijk het betwisten van informatie of het niet-naleven van afspraken (afwijking bij weging, classificatie, afkeuring van een karkas, vaststelling in verband met dierenwelzijn …).

Procedure

Klachten kan je melden per post of online via de website van IVB > Meldpunt geschillen. Om het dossier te kunnen behandelen, moet de klacht duidelijk omschreven worden en de nodige bewijsstukken (verkoopovereenkomst, factuur, weegbon …) moeten worden meegestuurd. Na een controle op ontvankelijkheid en volledigheid, wordt de klacht voorgelegd aan een geschillencommissie, die ze dan zal behandelen. IVB bekijkt per melding of het dossier volledig en duidelijk is en koppelt deze bevindingen binnen de week terug aan de aangever van het dossier. Een klacht kan dus niet anoniem behandeld worden. IVB maakt het dossier wel anoniem voor de bespreking in de commissie, die probeert om bij consensus een beslissing te nemen in ieder ingediend en ontvankelijk dossier. 

Geschillencommissie

De geschillencommissie is een neutrale commissie van onafhankelijke experts, met een paritaire samenstelling. Ze bestaat uit drie vertegenwoordigers van de slachthuizen (Febev) en drie vertegenwoordigers van de producenten. De geschillencommissie zal zich op regelmatige basis beraden over de ingediende dossiers en ze binnen een aanvaardbare termijn proberen af te handelen.

Problemen aanpakken

Uiteraard is het te hopen dat rundvee- of varkenshouders geen geschillen hoeven te melden. Zijn er toch problemen binnen gemaakte afspraken, meld die dan via het meldpunt. Enerzijds heb je dan de garantie dat je klacht behandeld zal worden indien ze ontvankelijk is. Anderzijds geven de klachten die in het meldpunt geregistreerd worden een goed beeld van de problemen die er nog zijn op het vlak van transparantie, zodat ze beter aangepakt kunnen worden.

Deel deze pagina: