Menu

Ivan Tolpeprijs 2019 voor innovatieve nabewerking van digestaat

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Tim Keysers, uitbater van de Antwerpse biogasinstallatie Arbio, heeft met zijn project NPirriK de Ivan Tolpeprijs 2019 gewonnen. Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking.
Laatst aangepast: 
8 februari 2019

Tim Keysers, uitbater van de Antwerpse biogasinstallatie Arbio, heeft met zijn project NPirriK de Ivan Tolpeprijs 2019 gewonnen. Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking.

NPirriK

Arbio vergist jaarlijks 90.000 ton mest (60%) met organisch-biologisch materiaal (40%), wat resulteert in biogas en in een ruw digestaat (restproduct). Dit digestaat wordt momenteel met een biologie (nitrificatie-denitrificatie) verwerkt tot effluent en milieu-onschadelijk stikstofgas (N2).
 
Met NPirriK introduceert Arbio een nieuwe opeenvolging van nabewerkingen op dit digestaat, waarmee een maximale hoeveelheid vocht uit het digestaat wordt gehaald, met een minimaal verlies aan stikstof. 
Door middel van een zeefbandpers met bio-degradeerbare polymeren wordt een waterige fractie (80%) en een dikke fractie (20%) verkregen. Deze laatste bevat het grootste aandeel van de organische stof en fosfor. De dikke fractie wordt gedroogd en tot bemestingskorrels geperst.

De waterige fractie van het digestaat bevat het grootste deel van de stikstof en zouten (voornamelijk kalium) en weinig organisch materiaal. Deze wordt in een opeenvolging van een decantatietank en zelfreinigende filters naar een omgekeerde osmose gestuurd, wat drie keer minder energie verbruikt in vergelijking met een biologische stikstofverwijderingsinstallatie. De omgekeerde osmose produceert een stikstof-en zoutrijk concentraat en een zoutarm permeaat.

Het anders moeilijk afzetbaar concentraat kan opgemengd worden met de dikke fractie om meststofkorrels te bekomen met een significant hogere stikstof-fosforverhouding (3 à 4 keer hoger dan zonder bijmenging met concentraat). Op deze manier sluiten de mestkorrels qua bemestingsnormen en ook commercieel beter aan bij de behoeften van tuinders en landbouwers. Het permeaat is arm aan zouten kan worden gebruikt als irrigatiewater op de omliggende landbouwpercelen.

Het project diende in 2017 met succes een aanvraag in voor subsidie voor circulaire economieprojecten 'Vlaanderen Circulair' gericht op demonstratie- en disseminatieprojecten en haalde zo 100.000 euro subsidie binnen om het project te testen en te realiseren. De technologieën (zeefbandpers, omgekeerde osmose) zijn aangekocht door Arbio en worden momenteel opgestart. Er wordt verwacht om tegen het einde van 2019 volledig operationeel te zijn.

Het winnende project valt volledig binnen de visienota van VCM waarin staat dat het centrum ervoor ijvert dat het Vlaamse mestoverschot op een oordeelkundige manier wordt verwerkt, zodat een evenwichtig gebruik van nutriënten in de landbouw mogelijk blijft. Het NPirriK-project valt volledig binnen deze visie aangezien de digestaatproducten lokaal worden verkregen uit mest en biomassareststromen, en waardevolle grondstoffen en water lokaal op een optimale manier gerecycleerd en benut worden.

Derde editie

VCM ging in deze derde editie opnieuw op zoek naar vernieuwende ideeën die inspelen op een vraaggedreven probleem uit de sector. Net als bij de tweede editie waren ook voorstellen van buiten Vlaanderen welkom, maar het concept moest uiteraard toepasbaar zijn in de Vlaamse context. Het doel van de Ivan Tolpeprijs is immers om innovatieve, veelbelovende technieken te ontwikkelen en te ondersteunen om zo de mestverwerking in Vlaanderen een blijvende voortrekkersrol te geven.

Er werden 5 projecten ingezonden uit Vlaanderen, Nederland, Israël, Italië en Denemarken. Uit deze inzendingen selecteerde een jury van deskundigen 3 genomineerden: NPirriK (Vlaanderen), Van mest tot dierenvoeder (Nederland) en TAYA-AV (Israël). De VCM leden hebben via een stemming NPirriK als winnaar geselecteerd.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: