Irrigatienetwerk met gezuiverd huishoudelijk afvalwater

17 maart 2022

Met het project Irricoli willen we kijken naar het plaatsen van een irrigatienetwerk met gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Dit water wordt aangeboden door Aquafin en ingezet als alternatieve bron voor irrigatie.  

Onderzoeksaanpak

Irricoli is een landbouwtraject (LA) met als doel het potentieel van gezuiverd huishoudelijk afvalwater als alternatieve irrigatiebron voor vollegrondsgroenten te onderzoeken. Hierbij ligt de focus op voedselveiligheid en economische haalbaarheid. In 2023 treedt namelijk een EU-verordening in werking die strikte eisen oplegt rond het hergebruik van gezuiverd huishoudelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden, onder meer op het vlak van microbiologie. Tegen juni 2023 zal de Vlaamse Milieumaatschappij bovendien deze wetgeving vertalen naar Vlaamse context.

Projectstappen

Om de vertaalslag naar de Vlaamse context wetenschappelijk te onderbouwen worden in dit project volgende stappen doorlopen. Kennis verwerven rond de microbiële waterkwaliteit van gezuiverd huishoudelijk afvalwater en het onderzoeken van het effect van stockage op de waterkwaliteit. Met andere woorden, werkt stockage kiemgroei in de hand of is er sprake van ‘natuurlijke’ desinfectie? Verder wordt in kaart gebracht hoe de microbiologische contaminatie op groene selder, spinazie en bloemkool evolueert doorheen de tijd na irrigatie met gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Er zal een tool worden ontwikkeld die de kostprijs van een waterverdeelsysteem met pijpleidingen tussen een wateraanbieder en (een coalitie van) landbouwers kan inschatten. Ook wordt financiële en juridische omkadering voorzien voor het uitbaten van een waterverdeelsysteem aan de hand van workshops. Tevens komen er demonstratiecases en workshops met als doelgroep de ruime land- en tuinbouwsector, wateraanbieders (bijvoorbeeld voedingsindustrie), engineeringsbureaus, maar ook overheden en middenveld om de kennis te verspreiden.

Doelgroep en resultaten

Het project is in de eerste plaats gericht op land- en tuinbouwbedrijven met vollegrondsteelten (groenten) en aardappelen. Projectpartners Boerenbond en Inagro staan hiervoor in nauw contact met telers verspreid in Vlaanderen. Op www.limburg.be/awwaterloketlimburg kan je je abonneren op een nieuwsbrief.