Menu

Inzetten op een duurzame groei

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Gisteren werd onze toekomstvisie voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector, gezien in een Europees en mondiaal perspectief, voorgesteld. Daarmee werd een proces van 2,5 jaar afgerond. Boerenbond wil hiermee enerzijds een concreet antwoord bieden op de vele duurzaamheidseisen die op de sector afkomen. Anderzijds willen we aangeven hoe de organisatie de verdere duurzame ontwikkeling van de sector ziet, niet zozeer alleen in woorden, maar vooral in daden.

Heel wat spelers kregen de kans om deze visie mee gestalte te geven. Het hele proces was in de eerste plaats een intern proces waarbij een hele reeks structuren betrokken waren. De besturen van de sectorvakgroepen bouwden mee aan de visie en werden in de loop van het proces drie keer geconsulteerd over de tussentijdse resultaten. Ook de provinciale besturen van Boerenbond, de Bondsraad en het Nationaal bestuur van Landelijke Gilden werden betrokken. Tenslotte gaven ook de Boerenbondmedewerkers mee vorm aan het opzet.

Extern begeleidde een procesgroep bestaande uit mensen die direct betrokken zijn bij de sector het hele gebeuren. Zij kregen de kans out of the box te denken over de toekomst van land- en tuinbouw. Dit effect was nog een stuk sterker bij de high level groep. Die bestond uit vooraanstaanden uit het Vlaamse bedrijfsleven, het middenveld en de universitaire wereld, die rechtstreeks niets met de sector te maken hadden. In totaal werden meer dan vijftig vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de academische wereld betrokken.

Strategische keuzes

In het verlengde van de uitgewerkte visie werden in totaal 41 strategieën naar voor geschoven om een verdere duurzame ontwikkeling van de Vlaamse land- en tuinbouw te concretiseren. In een volgende en laatste fase werd binnen de diverse sectorvakgroepen nagegaan hoe men het mogelijk zag om de geformuleerde strategieën via concrete acties (die ondertussen reeds lopen of nog moeten worden opgestart) hard te maken. Die oefening leidde tot 5 sectorale roadmaps.In elk daarvan zijn generieke initiatieven opgenomen, die alle of minstens enkele deelsectoren aanbelangen. Daarnaast werden ook een aantal specifieke initiatieven weerhouden die eigen zijn aan één deelsector. Voor Boerenbond is duurzaamheid geen hol begrip, maar een werkwoord van elke dag.

We kunnen hier onmogelijk alle initiatieven opsommen, maar willen toch één voorbeeld meegeven. Binnen invalshoek 2: ‘De Vlaamse landbouw(er) een toekomst geven’ is één van de strategieën de sector aantrekkelijk maken voor jonge ondernemers. Bij de generieke initiatieven zit bijvoorbeeld het opzet om kredietverlening en het VLIF beter af te stemmen op maat van de overnemers. Ook werkt Boerenbond aan de uitbouw van een kenniscentrum bedrijfsovername. De sectorvakgroep melkvee engageert zich om actief mee te werken aan de herschikking van de VLIF-steun naar aanleiding van het stopzetten van de melkquotaregeling. De sectorvakgroepen groenten en fruit willen nagaan in hoeverre kleine beginners voldoende ondersteuning kunnen krijgen. De sectorvakgroep akkerbouw wil in verband met risicospreiding meer aandacht hebben voor termijnmarkten.

Download de visienota (pdf) met de bijhorende strategieën en het volledige overzicht van de sectorale roadmaps.

Deel deze pagina: