Inzameling van medisch afval zit in de lift

25 november 2021

In de veeteeltsector voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen zelf uit. Het afval dat dit oplevert, wordt beschouwd als medisch afval en moet op een oordeelkundige manier afgevoerd worden. Meer en meer wordt bij controles gevraagd aan te tonen dat iedere afvalstroom op het landbouwbedrijf correct verloopt. Hierdoor komen ook lege medicatieflesjes, naalden, castreermesjes … in het vizier. Om dit op een betaalbare manier mogelijk te maken, heeft Boerenbond samen met Inagro, de POM en ABS een project uitgerold. Op negen plaatsen in West-Vlaanderen kunnen veehouders medisch afval op een reglementaire en betaalbare manier afvoeren. Met succes, want meer dan 550 West-Vlaamse veehouders maken hier al gebruik van.

Werkwijze

Via eenmalig te gebruiken containers van 50 liter met een maximumgewicht van 15 kg wordt het medisch afval op het bedrijf verzameld. De volle containers kunnen twee keer per jaar naar een van de negen verzamelpunten worden gebracht. Namelijk naar Kortrijk, Ieper, Veurne, Diksmuide, Jabbeke, Torhout, Beernem, Roeselare of Tielt. Nadien ontvangt men een attest waarmee kan worden aangetoond dat het afval op een reglementaire manier werd afgezet. Vervolgens worden er weer lege containers meegenomen die opnieuw gevuld kunnen worden met medisch afval. Voor de eerste container betaal je 32 euro per stuk. Vanaf de tweede betaal je 22 euro per stuk. Enkel op de eerste container wordt een collectieve ophaalkost van 10 euro aangerekend. Voor het verzamelen van naalden en castreermesje kunnen naaldcontainers worden aangeschaft. Hiervoor wordt 1,15 euro per naaldcontainer van 1 liter en 1,35 euro per naaldcontainer van 2 liter aangerekend. Alle inzamel-, transport- en verwerkingskosten zijn in de prijs inbegrepen.

Meerwaarde

Het project biedt iedere veehouder de kans om op een correcte manier het medisch afval af te zetten. Je ontvangt de nodige attesten waarmee je kan aantonen dat geneesmiddelenafval reglementair werd afgezet. Bovendien halveer je de kostprijs.

Wens je deel te nemen? Schrijf dan in uiterlijk 8 december 

Let op, na 8 december kan er niet meer ingetekend worden voor de inzameling van december 2021. Het volgend inzamelmoment is voorzien in juni 2022.