Menu

Terug naar Actualiteit >Inzameling van AgriRecover start op 21 september

Alle regio's

Voor de 21ste keer gaat dit najaar de AgriRecoverinzameling van start. Voor een vlot verloop van de inzameling, zetten we de belangrijkste informatie op een rij.

De naamswijziging van PhytofarRecover naar AgriRecover is een gevolg is van de uitbreiding van de ophaling naar andere sectoren. Naast lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen kan je nu ook verpakkingen van biociden en meststoffen inleveren. Belangrijk is dat dit alleen geldt voor verpakkingen met het AgriRecoverlogo. De producenten van andere verpakkingen kunnen steeds een aanvraag indienen om zich bij AgriRecover aan te sluiten.

 

Gebruik zakken van AgriRecover

AgriRecover vraagt om de lege verpakkingen binnen te brengen in de speciale AgriRecoverzakken. Die zijn doorzichtig en dat maakt een goede controle op de site mogelijk. De afvaloperatoren die instaan voor de inzameling zijn onderworpen aan de afvalwetgeving. Daarom moeten ze een duidelijk onderscheid kunnen maken tussen niet-gevaarlijk en gevaarlijk afval. De AgriRecoverzakken zijn zeer dik en sterk, en kunnen een heel seizoen mee. AgriRecover raadt iedereen aan om zich de zakken aan te schaffen en ze te gebruiken van bij het begin van het seizoen. Je kunt de bussen na het reinigen, zodra ze droog zijn, meteen in de zak bewaren. Dat voorkomt puntvervuiling op je bedrijf en maakt deel uit van de goede landbouwpraktijken.

Fracties

Wat mag je binnenbrengen bij deze ophalingsronde?

  • Gespoelde fractie in een AgriRecoverzak (lege, gespoelde en gedroogde plastic bussen).
  • Niet-spoelbare fractie in een AgriRecoverzak (lege verpakkingen in papier, karton, metaal, aluminium …). In deze fractie horen ook de lege bussen van zaadontsmettingsmiddelen. Je mag deze bussen immers niet spoelen, aangezien je het spoelwater niet kunt versproeien.
  • Schroefdoppen (apart, in een zak of doos naar keuze).
  • Meststofzakken met een AgriRecoverlogo (per 20 samengebonden met een natuurlijk touw).
  • Zaadzakken met een AgriRecoverlogo (per 20 samengebonden met een natuurlijk touw).
  • Bigbags met een AgriRecoverlogo (per 10 samengebonden met een natuurlijk touw).

Propere secundaire verpakkingen (groepsdozen) mag je opengevouwen meebrengen, samengebonden met een natuurlijk touw. Als er product op gemorst werd, horen ze thuis in de niet-spoelbare fractie.

Niet spoelbaar of slecht gespoeld

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-spoelbare en slecht gespoelde verpakkingen. Niet-spoelbare verpakkingen kunnen en/of mogen niet gespoeld worden. Ze worden verbrand als gevaarlijk afval. Omdat slecht gespoelde en niet-gedroogde verpakkingen afgekeurd worden voor recyclage, moeten ze ook verbrand worden. AgriRecover rekent hiervoor de kosten van het verwerken aan.

De gespoelde verpakkingen worden samengeperst en voor recyclage naar Duitsland getransporteerd. Daar worden ze samen met de Duitse, Luxemburgse, Roemeense en een groot deel van de Franse verpakkingen gerecycleerd tot kabelbeschermingsbuizen voor de bouwsector. De meststofzakken en bigbags worden samengeperst en naar Frankrijk getransporteerd. Daar worden ze samen met de Franse en Spaanse verpakkingen verwerkt tot vuilniszakken. Op die manier helpen onze land- en tuinbouwers en groenwerkers mee aan de circulaire economie.

Niet-bruikbare middelen

In de onpare jaren, dus ook nu in 2017, worden de NBGM’s (niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen) ingezameld. NBGM’s zijn producten die niet meer op je bedrijf gebruikt mogen worden. Om er zeker van te zijn dat een product een NBGM geworden is, raadpleeg je het best www.fytoweb.be of consulteer je je handelaar.

AgriRecover benadrukt dat de inzameling anoniem is. Er worden geen namen of hoeveelheden van producten genoteerd. Wegens gebrek aan tijd en productkennis op de site, wordt alleen genoteerd of iemand al dan of niet NBGM’s heeft binnengebracht.

De AgriRecoverinzameling heeft al twintig jaar een uitstekende reputatie. De overheden gebruiken haar als voorbeeld voor andere sectoren. Dat kan natuurlijk alleen door een goede samenwerking tussen alle partijen uit de keten: producenten, de distributie, maar eerst en vooral land- en tuinbouwers als eindgebruikers.

INFORMATIE – www.agrirecover.be of 02 238 98 56