Inzaaidatum vanggewassen na mais en aardappelen verlengd

6 oktober 2021

Op vraag van Boerenbond heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de uiterste datum voor de inzaai van vanggewassen na mais en aardappelen eenmalig uitgesteld tot 31 oktober. Door de moeilijke groeiomstandigheden dit jaar kwam het oogsten en rooien van deze gewassen later op gang. Ook logistieke belemmeringen spelen bij de loonwerkers, waardoor de oogstwerkzaamheden voor een aantal landbouwbedrijven niet beëindigd zullen zijn op 15 oktober. “Omdat de vraag van de landbouwers terecht is, verlengen we dan ook de periode om in te zaaien tot 31 oktober”, zegt de minister. De inzaai moet wel gebeuren binnen 72 uur na de oogst. “Elke dag die later ingezaaid wordt, heeft immers een negatief effect op de waterkwaliteit omdat er minder stikstof kan worden opgenomen door het vanggewas”, aldus Demir.

Boerenbond is tevreden met deze verlenging en bedankt de minister voor het positief antwoord op onze vraag. Hierdoor hebben landbouwers die voorzien hadden om te voldoen aan hun vanggewasverplichting via vanggewassen na mais en aardappelen meer tijd om zowel de oogst van de gewassen als de zaai van het vanggewas in de meest gunstige omstandigheden uit te voeren.

Demir wil de regelingen rond vanggewassen in overleg met de landbouworganisaties hervormen tot een eenvoudiger en effectiever systeem. Dat moet beter toelaten om de uitspoeling van nitraat te verminderen. Naast de tijdige inzaai van vanggewassen zullen ook duurzame teelt- en bemestingspraktijken de kern vormen. Boerenbond onthaalde het concept voor deze hervorming positief, maar blijft kritisch over de verdere concretisering ervan.

Bron: VLM en Boerenbond