Internationale Vrouwendag: dankjewel voor jullie dagelijkse inzet

8 maart 2023

Zeker op de Internationale Vrouwendag is het goed om even stil te staan bij het aandeel van vrouwen, die in de land- en tuinbouw zijn tewerkgesteld. Maar een pluim verdienen ook onze vrouwen 365 dagen op een jaar.

Op onze vraag heeft Statbel de data rond tewerkstelling van de laatste 20 jaar de voorbije dagen in kaart gebracht. De data zijn vrij compleet (meest recente cijfers van 2020). In de telling van 2023 zullen opnieuw gegevens opgevraagd worden

Over de jaren heen zijn er in ons land weinig of geen verschuivingen.

  • Aandeel vrouwelijke bedrijfsleiders (2020): 14% (niet gestegen).
  • Aandeel vrouwen als bedrijfsleider + meewerkende echtgeno(o)te(s) (2020): 33% (licht gedaald);
  • Aandeel vrouwen in de familiale tewerkstelling (2020): 32% (licht gedaald);
  • Aandeel vouwen in de totale tewerkstelling in land- en tuinbouw: 31% (constant).
Melkveehoudster Silke Dox staat haar mannetje

Twee jaar geleden gaf melkveehoudster Silke Dox een heel boeiend interview aan ons ledenblad Boer & Tuinder. "Ik ben blij dat ik voltijds kan meehelpen. Nu kan ik er voluit voor gaan. Dit is mijn leven, al van kleins af aan. Eigenlijk wou ik na het middelbaar al thuisblijven om te helpen, maar mijn ouders hebben me gestimuleerd om toch eerst in Geel de bachelor Agro- en biotechnologie te volgen.”

dfd
Copa en Cogeca benadrukken het belang van digitalisering

Ook Copa en Cogeca vieren vandaag Internationale Vrouwendag en erkennen de cruciale rol van innovatie en digitalisering voor het bereiken van gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwelijke boeren in Europese plattelandsgebieden. 

Digitalisering kan een cruciale rol spelen bij het vergroten van de toegang tot informatie, markten, financiën en diensten. Het kan ook communicatie en netwerken vergemakkelijken, waardoor kennisuitwisseling wordt bevorderd en de samenwerking wordt versterkt.

"Op Internationale Vrouwendag vieren we de prestaties van vrouwen over de hele wereld en staan we ook stil bij het werk dat nog moet worden gedaan om gendergelijkheid te bereiken. Digitalisering is een cruciaal instrument om vrouwelijke landbouwers mondiger te maken en hen te helpen hun duurzaamheid te verbeteren, hun levensonderhoud te verbeteren en hen in staat te stellen vollediger deel te nemen aan het economische en sociale leven van hun gemeenschappen. Ik ben benieuwd wat onze volgende Women's Innovation Award gaat brengen, die dit jaar gericht is op 'Vrouwen in de voorhoede van het platteland'. In de loop der jaren hebben we een aantal geweldige voorbeelden gehad van vrouwen die voorop lopen bij het implementeren van digitale en innovatieve technieken op hun boerderij en ik weet zeker dat dit jaar niet anders zal zijn!" zei Lotta Folkesson, voorzitter van het vrouwencomité van Copa-Cogeca.

Ook sterke vrouwen in plattelandsgebieden

Naast het benadrukken van de belangrijke rol van vrouwelijke landbouwers en het onder de aandacht brengen van het werk dat zij verrichten in Europese plattelandsgebieden, zijn Copa en Cogeca actief betrokken bij door de EU gefinancierde projecten die gericht zijn op het aanpakken van enkele van de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.

Het gaat dan om beperkte toegang tot digitale technologieën, vaardigheden en kansen. GAEA (Het verlenen van toegang tot werkgelegenheid en ondernemerschap in de landbouw voor vrouwen) is een project dat zich richt op het verbeteren van de economische positie van vrouwen in de landbouw door hun toegang tot werkgelegenheid en ondernemerschap te verbeteren.

Het project heeft tot doel vrouwen de nodige vaardigheden en kennis te bieden om hun bedrijf te starten en kansen op werk voor zichzelf en anderen te creëren. Grass Ceiling is een ander project dat tot doel heeft door vrouwen geleide innovatie in plattelandsgebieden te ondersteunen door de huidige positie van vrouwen ten opzichte van megatrends in de Europese landbouw en plattelandsgebieden te analyseren, inzicht te krijgen in de drijfveren en enablers voor door vrouwen geleide innovaties en de belemmeringen die worden ondervonden.

Bevorderen van gendergelijkheid

Op deze Internationale Vrouwendag herbevestigen Copa en Cogeca hun inzet voor het bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling. Het roept op tot meer investeringen in digitale infrastructuur, onderwijs en opleiding voor plattelandsvrouwen en vrouwelijke boeren.

Erkennen dat coöperaties een sleutelrol spelen bij de ondersteuning van gendergelijkheid, en dat de inspanningen moeten worden opgevoerd om de structurele belemmeringen aan te pakken die vrouwen ervan weerhouden volledig deel te nemen aan de digitale economie.

Bron: Boerenbond/Copa-Cogeca.