Menu

Internationaal overleg over industriegroenten

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

In het najaar wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd met de producentenorganisaties voor industriegroenten uit België, Nederland en Frankrijk. Dit jaar gingen ook enkel producentenorganisaties van Groot-Brittannië in op de uitnodiging voor het overleg.

Het overleg werd een jaar of vijf geleden opgestart zodat de deelnemende landen informatie konden uitwisselen over het afgelopen teeltseizoen van een aantal industrieteelten die belangrijk zijn op Europees niveau. De evolutie van het areaal wordt besproken, maar ook de opbrengst in ton/ha of in euro/ha per land. De aandacht gaat voornamelijk naar erwten en bonen, maar ook het teeltverloop van spinazie en wortelen komt aan bod. Op deze manier hebben de producentenorganisaties (PO’s) meer achtergrond over wat in de buurlanden speelt, als voorbereiding op de contractonderhandelingen in eigen land. Daarnaast wordt van gedachten gewisseld over de contractvoorwaarden, promotiecampagnes en de uitdagingen met betrekking tot het telen en afzetten van industriegroenten. In totaal zaten dit keer afgevaardigden van twaalf PO’s en twee unies van producentenorganisaties (UPO’s) rond de tafel.

De droogte laat een spoor na

De droogte in 2018 had een grote impact op de industriegroenten in België, maar ook in onze buurlanden, zowel wat tegenvallende opbrengsten betreft als de extra kosten die noodzakelijk waren om de teelt te garanderen. Denk maar aan de irrigatiekosten en alle extra arbeidsuren die hiervoor nodig waren. Voor erwten was er sprake van gemiddeld 20% minder rendement (in ton/ha) dan de voorbije jaren. Daarnaast werd gesproken over de extra inspanning die nodig is voor het telen van erwten vanwege het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen.

In regio’s waar beregenen mogelijk was, was de opbrengst van de bonen gemiddeld, maar het feit dat zo vaak beregend moest worden, soms zelf tien keer, vertaalde zich wat uiteindelijk in een hogere kostprijs.

De boodschap van de PO’s was dan ook duidelijk. De groentetelers werden de afgelopen jaren geconfronteerd met hogere kosten en extremere weersomstandigheden. Daardoor was het inkomen uit groenten ondermaats tot negatief, terwijl een voldoende hoog arbeidsinkomen nodig is om deze teelten en de bedrijven een toekomst te geven.

Deel deze pagina: