Menu

Inningen voor het Sanitair Fonds

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, kortweg het “Sanitair Fonds” is een solidariteitsfonds opgericht om veehouders te vergoeden voor bijvoorbeeld het verplicht ruimen van dieren bij uitbraken van aangifteplichtige dierziekten.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Ook speelt het Sanitair Fonds een grote rol in de ondersteuning van alle sectoren op het vlak van dierziekten, in zowel officiële als vrijwillige bestrijdingsprogramma’s. Elk jaar wordt een bijdrage geïnd van alle producenten. Sinds 2019 is het boekhoudkundig beheer van het Fonds in handen van de FOD zelf. In het kader van de dienstverlening en een tijdige behandeling van bezwaarschriften, is beslist om de inningsfacturen per sector gespreid over het hele jaar te versturen.

De houders van schapen en geiten zullen bijgevolg al vanaf 1 juni 2021 een factuur voor 2021 krijgen, op basis van de decembertelling 2020. De factuur op basis van de decembertelling 2019 (inning voor 2020) werd pas vanaf 20 oktober 2020 verstuurd. Maar er is zeker geen sprake van een dubbele inning. Er wordt gevraagd om bij stopzetting of wijziging van een beslag, dit steeds zo snel mogelijk aan de Sanitel-beheerder te melden, om onnodige facturatie te vermijden.

 

Meer informatie op de website van de FOD en in het persbericht.