Inning Belpotato.be van start voor aardappeltelers

Dit voorjaar werd een akkoord gesloten betreffende de financiering van Belpotato.be, de brancheorganisatie voor de aardappeltelers.

Voor deze inning werkt Belpotato.be samen met Vegaplan. De bijdrage voor telers wordt berekend op basis van het areaal aardappelen in de verzamelaanvraag; Het basisbedrag is 15 euro inclusief de eerste 5 ha aardappel, voor bijkomende ha wordt 1 euro/ha aangerekend. 

Vegaplan stuurde de vraag uit naar aardappeltelers om hen toegang te geven tot deze gegevens via DjustConnect. Indien deze toegang niet gegeven wordt, dan zal een forfaitaire bedrag van 150 euro aangerekend worden bovenop het basisbedrag

 

Raadpleeg de brochure