Menu

Terug naar Actualiteit >Inhouding wordt terugbetaald

Alle regio's
Alle sectoren

Voor de campagne 2015 werd in het kader van de financiële discipline op het totale bedrag aan rechtstreekse inkomenssteun boven de 2000 euro 1,393041% ingehouden als crisisreserve. Omdat deze crisisreserve in 2016 niet ingezet werd, kunnen de lidstaten het teveel aan middelen opnieuw verdelen over de betrokken landbouwers. Deze herverdeling gebeurt op basis van de steun aangevraagd voor de campagne 2016. Als gevolg daarvan werd in Vlaanderen op 13 oktober 2.790.135 euro terugbetaald aan 16.247 landbouwers. Het gaat om 1,454568% van alle bedragen aan rechtstreekse inkomenssteun (basisbetaling, premie voor vergroening, herverdelingspremie, premie voor jonge landbouwer, premie voor de productie van vleeskalveren, premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij) boven de 2000 euro. Je kunt op het e-loket een gedetailleerde afrekening raadplegen.