Menu

Inhouding voor financiële discipline terugbetaald

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Eind vorige week heeft de Vlaamse overheid de inhouding voor financiële discipline terugbetaald. In totaal werd 2.596.768 euro verdeeld over 16.362 landbouwers.

Voor de campagne 2016 werd in het kader van de financiële discipline 1,353905% ingehouden op het totale bedrag aan rechtstreekse inkomenssteun boven de 2000 euro. Dit bedrag diende als crisisreserve. Deze crisisreserve werd in 2017 niet ingezet. Daardoor kunnen de lidstaten het teveel aan middelen opnieuw verdelen over de betrokken landbouwers. De herverdeling gebeurt op basis van de aangevraagde steun voor de campagne 2017.

In Vlaanderen wordt een bedrag van 2.596.768 euro over 16.362 landbouwers verdeeld. Het terug te betalen bedrag bedraagt 1,3827047% van alle bedragen aan rechtstreekse inkomenssteun (basisbetaling, premie voor vergroening, herverdelingspremie, premie voor jonge landbouwer, premie voor de productie van vleeskalveren, premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij) boven de 2000 euro.

In de tweede helft van oktober kan de landbouwer de gedetailleerde afrekening raadplegen op het e-loket.

Deel deze pagina: